TelePresence-slutpunkter (TP) afbrydes efter 30 minutter

Det anbefales at tillade 70 maks. viderestillinger på Cisco Expressway. Hvis du vil finde ud af, hvordan denne værdi konfigureres, skal du se følgende link:

TelePresence (TP) slutpunkter afbrydes efter 30 minutter

Jeg bliver ved med at få afbrudt forbindelsen til min Cisco Webex Video Platform session efter 30 minutter.

Forbindelsen mellem videoslutpunkter og Cisco Webex-videoplatformsmøder afbrydes efter at have været forbundet i 30 minutter.

Bemærk: CMR Cloud er omdøbt til Cisco Webex Video Platform. Nogle links og tekst kan stadig henvise til CMR-Sky, men der vil fortsat gælde oplysninger for den omdøbte tjeneste.

årsag:
TP-video slutpunkter kan afbryde 30 minutter til et Cisco Webex video Platform-møde, hvis den maksimale viderestilling er konfigureret for mindre end det, som Webex kræver, hvilket er mindst 6.

Løsning:
det anbefales at tillade 70 maks. forwards på Cisco Expressway.


Hvis du vil finde ud af, hvordan denne værdi konfigureres, skal du se følgende link:

Hvis du ikke bruger vores anbefalede værdi, kan det resultere i andre problemer med afbrydelse af forbindelse. Det vil afhænge af mødernes længde.

Var denne artikel nyttig?