TelePresence-slutpunkter (TP) afbrydes efter 30 minutter

Det anbefales at tillade 70 maks. viderestillinger på Cisco Expressway. Hvis du vil finde ud af, hvordan denne værdi konfigureres, skal du se følgende link:

TelePresence-slutpunkter (TP) afbrydes efter 30 minutter

Jeg bliver ved med at få afbrudt min Cisco Webex-videoplatformssession efter 30 minutter.

Forbindelsen mellem videoslutpunkter og Cisco Webex-videoplatformsmøder afbrydes efter at have været forbundet i 30 minutter.

Bemærk: CMR Cloud er omdøbt til Cisco Webex Video Platform. Nogle links og tekst kan stadig referere til CMR Cloud, men oplysninger bør stadig gælde den omdøbte tjeneste.

Årsag:
TP-videoslutpunkter kan afbrydes 30 minutter ind i et Cisco Webex-videoplatformsmøde, hvis den maksimale viderestilling er konfigureret til mindre end, hvad Webex kræver, hvilket er mindst 6.

Løsning:
Det anbefales at tillade 70 maks. viderestillinger på Cisco Expressway.


Hvis du vil finde ud af, hvordan denne værdi konfigureres, skal du se følgende link:

Hvis du ikke bruger vores anbefalede værdi, kan det resultere i andre problemer med afbrydelse af forbindelse. Det vil afhænge af mødernes længde.

Var denne artikel nyttig?