TelePresence krajnjih tačaka (TP) prekini vezu posle 30 minuta

Preporučuje se da dozvolite 70 max unapred na vašem Cisco Expressway-u. Da biste utvrdili kako da konfigurišete ovu vrednost, pogledajte sledeću vezu:

TelePresence krajnjih tačaka (TP) prekida vezu posle 30 minuta

Stalno me iskljuиe sa sesije Cisco Webex video platformi posle 30 minuta.

Krajnje tačke video zapisa prekidaju vezu Cisco Webex video platformi nakon što su povezane 30 minuta.

Napomena: CMR Cloud je preimenovan u Cisco Webex video platformi. Neke veze i tekst se i dalje mogu odnositi na CMR Cloud, ali informacije bi ipak trebalo da se primene na preimenovanu uslugu.

Uzrok:
TP video krajnje tačke mogu prekinuti vezu 30 minuta sa sastankom video platforme Cisco Webex, ako su maksimalni prosleđivanja konfigurisani za manje od onoga što Webex zahteva, a to je najmanje 6.

Rešenje:
Preporučuje se da dozvolite 70 max unapred na vašem Cisco Expressway-u.


Da biste utvrdili kako da konfigurišete ovu vrednost, pogledajte sledeću vezu:

Neis upotrebljivanje naše preporučene vrednosti može dovesti do drugih problema sa intervalom prekida veze u zavisnosti od dužine sastanaka.

Da li je ovaj članak bio koristan?