Koncové body TelePresence (TP) se odpojí po 30 minutách

Doporučujeme v aplikaci Cisco Expressway povolit maximálně 70 přesměrování. Chcete-li zjistit, jak tuto hodnotu nastavit, použijte následující odkaz:

Koncové body služby TelePresence (TP) se po 30 minutách odpojí

Po 30 minutách dochází často k odpojení od relace videoplatformy Cisco Webex Video Platform.

Při připojení po dobu 30 minut se koncové body pro videa odpojí od schůzek videoplatformy Cisco Webex Video Platform.

Poznámka: Cloud CMR Cloud byl přejmenován na videoplatformu Cisco Webex. Některé odkazy a text mohou stále odkazovat na cloud CMR, informace by však měly být pro přejmenovanou službu platné.

Příčina:
Koncové body pro videa TP se mohou odpojit po 30 minutách trvání schůzky videoplatformy Cisco Webex Video Platform, pokud je maximální počet přesměrování nakonfigurován na nižší hodnotu, než jako vyžaduje služba Webex (což je nejméně 6).

Řešení:
Doporučujeme v aplikaci Cisco Expressway povolit maximálně 70 přesměrování.


Chcete-li zjistit, jak tuto hodnotu nastavit, použijte následující odkaz:

Pokud doporučenou hodnotu nepoužijete, v závislosti na délce schůzek může dojít k dalším problémům s intervalem odpojování.

Byl tento článek užitečný?