Koncové body TelePresence (TP) se odpojí po 30 minutách

Doporučujeme v aplikaci Cisco Expressway povolit maximálně 70 přesměrování. Chcete-li zjistit, jak tuto hodnotu nastavit, použijte následující odkaz:

Koncové body TelePresence (TP) se odpojí po 30 minutách

V průběhu 30 minut se stále odpojím od Cisco Webex.

Při připojení po dobu 30 minut se koncové body pro videa odpojí od schůzek videoplatformy Cisco Webex Video Platform.

Poznámka: Cloud CMR Cloud byl přejmenován na videoplatformu Cisco Webex. Některé odkazy a text mohou odkazovat na CMR Cloud, ale informace by se měly stále používat na přejmenovanou službu.

příčina:
koncové body videa TP mohou odpojovat 30 minut do jednání o Cisco Webex platformě video, pokud je maximální síla nastavena na méně než Webex vyžaduje, což je alespoň 6.

Řešení:
doporučujeme povolit 70 maximální převíjení na Cisco Expressway.


Chcete-li zjistit, jak tuto hodnotu nastavit, použijte následující odkaz:

Pokud doporučenou hodnotu nepoužijete, v závislosti na délce schůzek může dojít k dalším problémům s intervalem odpojování.

Byl tento článek užitečný?