TelePresence-slutpunkter (TP) kopplas från efter 30 minuter

Vi rekommenderar att du tillåter max 70 vidarekopplingar i Cisco Expressway. Om du vill veta hur du konfigurerar värdet följer du den här länken:

TelePresence (TP) änd punkter kopplas från efter 30 minuter

Jag har kvar anslutningen till min Cisco Webex Video plattform på 30 minuter.

Videoslutpunkter kopplas bort från Cisco Webex Video Platform-möten när de har varit anslutna i 30 minuter.

Obs: CMR Cloud har bytt namn till Cisco Webex Video Platform. En del länkar och text kan fortfarande hänvisa till CMR Cloud, men informationen bör fortfarande gälla för den byta namn på tjänsten.

orsak:
det går att koppla bort TP-videoslutning från 30 minuter till ett möte i Cisco Webex video plattform, om det maximala antalet vidarebefordringar har kon figurer ats för mindre än vad Webex kräver, vilket är minst 6.

Lösning:
vi rekommenderar att 70 max framåt visas på din Cisco Expressway.


Om du vill veta hur du konfigurerar värdet följer du den här länken:

Om du inte använder vårt rekommenderade värde kan du få andra problem med nedkoppling beroende på hur långa dina möten är.

Var den här artikeln användbar?