Punkty końcowe TelePresence (TP) rozłączają się po 30 minutach

Zaleca się pozostawienie w Cisco Expressway maksymalnie 70 przekierowań. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować tę wartość, zapoznaj się z poniższym linkiem:

TelePresence (TP) rozłączenie po 30 minutach

Po 30 minutach ciągle mam połączenia z sesją z Cisco Webex platformą wideo

Punkty końcowe wideo odłączają się od spotkań za pośrednictwem platformy wideo Cisco Webex po 30 minutach połączenia.

Uwaga: nazwa CMR Cloud została zmieniona na platforma wideo Cisco Webex. Niektóre linki i tekst mogą się nadal wiązać z chmurą CMR, ale w dalszym ciągu będą one miały zastosowanie w odniesieniu do usługi nazw.

przyczyna:
punkty końcowych wideo TP mogą odłączać się o 30 minut do Cisco Webex spotkanie platformy video, jeśli maksymalna liczba połączeń przewyższających jest skonfigurowana pod kątem mniejszego niż wymagany Webex (co najmniej 6

) Rozwiązanie:
zaleca się, aby pozwolić na 70 w maksymalnym przekroczeniu możliwości przekazywania połączeń na Cisco Expressway.


Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować tę wartość, zapoznaj się z poniższym linkiem:

Nie użycie zalecanej wartości może spowodować inne problemy związane z przerwami w rozłączaniu w zależności od długości spotkań.

Czy ten artykuł był pomocny?