Punkty końcowe TelePresence (TP) rozłączają się po 30 minutach

Zaleca się pozostawienie w Cisco Expressway maksymalnie 70 przekierowań. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować tę wartość, zapoznaj się z poniższym linkiem:

Punkty końcowe TelePresence (TP) rozłączają się po 30 minutach

Ciągle rozłączam się z sesją platformy wideo Cisco Webex po 30 minutach.

Punkty końcowe wideo odłączają się od spotkań za pośrednictwem platformy wideo Cisco Webex po 30 minutach połączenia.

Uwaga: nazwa CMR Cloud została zmieniona na platforma wideo Cisco Webex. Niektóre linki i teksty mogą nadal odnosić się do CMR Cloud, ale informacje powinny nadal dotyczyć serwisu o zmienionej nazwie.

Przyczyna:
Punkty końcowe wideo TP mogą się rozłączać po 30 minutach spotkania na platformie wideo Cisco Webex, jeśli maksymalna liczba przekierowań jest mniejsza niż wymagana przez Webex, czyli co najmniej 6.

Rozwiązanie:
Zaleca się pozostawienie w Cisco Expressway maksymalnie 70 przekierowań.


Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować tę wartość, zapoznaj się z poniższym linkiem:

Nie użycie zalecanej wartości może spowodować inne problemy związane z przerwami w rozłączaniu w zależności od długości spotkań.

Czy ten artykuł był pomocny?