TelePresence-eindpunten (TP) verbreken de verbinding na 30 minuten

Het verdient aanbeveling maximaal 70 maal doorsturen op uw Cisco Expressway toe te staan. Als u wilt weten hoe deze waarde moet worden geconfigureerd, gaat u naar de volgende koppeling:

TelePresence (TP) eind punten verbreken na 30 minuten

Ik krijg na 30 minuten geen verbinding meer met mijn Cisco Webex Video Platform sessie.

Video-eindpunten verbreken na 30 minuten de verbinding met Cisco Webex-videoplatformvergaderingen.

Opmerking: CMR Cloud heeft de naam Cisco Webex-videoplatform gekregen. Sommige koppelingen en tekst verwijzen mogelijk nog wel naar de CMR-wolk, maar de gegevens moeten nog wel van toepassing zijn op de service waarvan de naam is gewijzigd.

oorzaak:
TP-video-eind punten verbreken de verbinding met 30 minuten in een Cisco Webex video Platform vergadering als de maxi maal doorgestuurde berichten zijn geconfigureerd voor minder dan de vereiste Webex. dit is ten minste 6.

Oplossing:
het verdient aanbeveling 70 Maxi maal door te sturen op uw Cisco Expressway toe te staan.


Als u wilt weten hoe deze waarde moet worden geconfigureerd, gaat u naar de volgende koppeling:

Als u de aanbevolen waarde niet gebruikt, kan dit resulteren in andere problemen met de verbinding verbreken afhankelijk van de duur van uw vergaderingen.

Vond u dit artikel nuttig?