TelePresence-eindpunten (TP) verbreken de verbinding na 30 minuten

Het verdient aanbeveling maximaal 70 maal doorsturen op uw Cisco Expressway toe te staan. Als u wilt weten hoe deze waarde moet worden geconfigureerd, gaat u naar de volgende koppeling:

Telepresence (TP) eindpunten verbreken na 30 minuten de verbinding

De verbinding met mijn Cisco Webex-videoplatformsessie wordt steeds na 30 minuten verbroken.

Video-eindpunten verbreken na 30 minuten de verbinding met Cisco Webex-videoplatformvergaderingen.

Opmerking: CMR Cloud heeft de naam Cisco Webex-videoplatform gekregen. Sommige koppelingen en tekst kunnen nog steeds verwijzen naar CMR Cloud, maar de informatie is in principe nog steeds van toepassing op de hernoemde service.

Oorzaak:
TP-video-eindpunten verbreken de verbinding van 30 minuten met een Cisco Webex video platform vergadering als de maximum doorschakelingen zijn geconfigureerd voor minder dan wat Webex nodig heeft. Dit is ten minste 6.

Oplossing:
Het verdient aanbeveling maximaal 70 maal doorsturen op uw Cisco Expressway toe te staan.


Als u wilt weten hoe deze waarde moet worden geconfigureerd, gaat u naar de volgende koppeling:

Als u de aanbevolen waarde niet gebruikt, kan dit resulteren in andere problemen met de verbinding verbreken afhankelijk van de duur van uw vergaderingen.

Vond u dit artikel nuttig?