Активиране на компресиране на данни

Задайте компресирането на данни, за да изпитате най-доброто качество на разговора с Webex разговор.

1

От https://admin.webex.com отидете на Потребители и след това изберете потребителя, за който искате да активирате или промените настройката за компресиране на данни.

2

Активирайте опцията за компресиране от Изживяване с потребителско обаждане.

  • Нормална компресия— когато избраните устройства и приложения използват най-добрия (най-висок) договорен кодек както за входящи, така и за изходящи повиквания. Това се отнася както за видео, така и за аудио разговори. Тази опция е ИЗБРАНА по подразбиране.

  • Некомпресиран— когато избрани устройства и приложения използват кодека G.711 и тази опция поддържа само аудио разговори. Тази опция е НЕИЗБРАНА по подразбиране.

Активирайте компресирането на данни за работни пространства

Задайте компресирането на данни, за да оптимизирате качеството на разговорите за всички ваши клиенти и устройства.

1

От https://admin.webex.com, отидете на Работни пространства и след това изберете работното пространство, което искате да активирате или да промените настройката за компресиране на данни.

2

Отидете на Обаждане и превъртете до опцията Компресия от Call Experience.

  • Нормална компресия— когато избраните устройства и приложения използват най-добрия (най-висок) договорен кодек както за входящи, така и за изходящи повиквания. Това се отнася както за видео, така и за аудио разговори. Тази опция е ИЗБРАНА по подразбиране.

  • Некомпресиран— когато избрани устройства и приложения използват кодека G.711 и тази опция поддържа само аудио разговори. Тази опция е НЕИЗБРАНА по подразбиране.