Активиране на компресиране на данни

1

От https://admin.webex.com отидете на Потребители и след това изберете потребителя, за който искате да активирате или промените настройката за компресиране на данни.

2

Активирайте опциите за компресиране от Среда за повикванията на потребителите.

  • Нормална компресия – когато е избрана, устройствата и приложенията използват най-добрия (най-високия) договорен кодек за входящи и за изходящи повиквания.Това се отнася както за видео, така и за аудио разговори.Тази опция е ИЗБРАНА по подразбиране.

  • Некомпресирани – когато е избрано това, устройствата и приложенията използват кодека G.711 и тази опция поддържа само аудио разговори.Тази опция е НЕИЗБРАНА по подразбиране.