Verileri sıkıştırmayı etkinleştirme

Bir çağrıyla en iyi çağrı kalitesini elde etmek için veri Webex ayarlayın.

1

https://admin.webex.com seçeneğinden Kullanıcılar’a gidin ve ardından veri sıkıştırma ayarını etkinleştirmek veya değiştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Kullanıcı arama Deneyimi'nin Sıkıştırma seçeneğini etkinleştirin.

  • Normal Sıkıştırma- Seçilen cihazlar ve uygulamalar hem gelen hem de giden çağrılar için en iyi (en yüksek) anlaşmalı codec'i kullanır. Bu durum hem görüntülü hem de sesli çağrılar için geçerlidir. Bu seçenek varsayılan olarak SEÇİLİDİR.

  • Sıkıştırılmamış - Seçilencihazlar ve uygulamalar G.711 codec'ini kullanırsa bu seçenek yalnızca sesli çağrıları destekler. Bu seçenek varsayılan olarak seçili DEĞİLDİR.

Çalışma alanları için veri sıkıştırmayı etkinleştir

Tüm istemcileriniz ve cihazlarınız için çağrı kalitesini optimize etmek için veri sıkıştırmayı ayarlayın.

1

seçeneğinden https://admin.webex.comÇalışma Alanları'na gidin ve ardından veri sıkıştırma ayarını etkinleştirmek veya değiştirmek istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Arama'ya gidin ve Çağrı Deneyimi'ne göre Sıkıştırma seçeneğine kaydırın.

  • Normal Sıkıştırma- Seçilen cihazlar ve uygulamalar hem gelen hem de giden çağrılar için en iyi (en yüksek) anlaşmalı codec'i kullanır. Bu durum hem görüntülü hem de sesli çağrılar için geçerlidir. Bu seçenek varsayılan olarak SEÇİLİDİR.

  • Sıkıştırılmamış - Seçilencihazlar ve uygulamalar G.711 codec'ini kullanırsa bu seçenek yalnızca sesli çağrıları destekler. Bu seçenek varsayılan olarak seçili DEĞİLDİR.