אפשר דחיסת נתונים

הגדר את דחיסת הנתונים כדי לחוות את איכות השיחה הטובה ביותר באמצעות שיחת Webex.

1

מתוך https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ולאחר מכן בחר את המשתמש שברצונך להפעיל או לשנות את הגדרת דחיסת הנתונים.

2

אפשר אפשרות דחיסה מחוויית שיחת משתמש.

  • דחיסה רגילה- כאשר מכשירים נבחרים, ויישומים משתמשים ב - codec (הגבוה ביותר) הטוב ביותר למשא ומתן עבור שיחות נכנסות ויוצאות. זה חל גם על שיחות וידאו וגם על שיחות אודיו. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.

  • Uncompressed- כאשר מכשירים נבחרים, ויישומים משתמשים במקודד G.711 ואפשרות זו תומכת רק בקריאות שמע. אפשרות זו מבוטלת כברירת מחדל.

אפשר דחיסת נתונים עבור חללי עבודה

הגדר את דחיסת הנתונים כדי לשפר את איכות השיחה עבור כל הלקוחות והמכשירים שלך.

1

מתוך https://admin.webex.com, עבור אל חללי עבודה ולאחר מכן בחר את סביבת העבודה שברצונך להפעיל או לשנות את הגדרת דחיסת הנתונים.

2

נכנסים לקטע חיוג וגוללים לאפשרות דחיסה מתוך חוויית חיוג.

  • דחיסה רגילה- כאשר מכשירים נבחרים, ויישומים משתמשים ב - codec (הגבוה ביותר) הטוב ביותר למשא ומתן עבור שיחות נכנסות ויוצאות. זה חל גם על שיחות וידאו וגם על שיחות אודיו. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.

  • Uncompressed- כאשר מכשירים נבחרים, ויישומים משתמשים במקודד G.711 ואפשרות זו תומכת רק בקריאות שמע. אפשרות זו מבוטלת כברירת מחדל.