Omogućavanje sažimanja podataka

1

U izborniku https://admin.webex.com odaberite Korisnici, a zatim odaberite korisnika kojega želite omogućiti ili izmijenite postavku sažimanja podataka.

2

Omogućite opcije sažimanja iz opcije Iskustvo poziva korisnika.

  • Normalno sažimanje– kada je odabrana ta opcija, uređaji i aplikacije upotrebljavat će najbolji (najviši) dogovoreni kodek za dolazne i odlazne pozive.To se odnosi i na video i na audiopozive.Ta je opcija ODABRANA po zadanim postavkama.

  • Nekomprimirano– kada je odabrana ta opcija, uređaji i aplikacije upotrebljavaju kodek G.711 i ta opcija podržava samo audiopozive.Ta opcija NIJE ODABRANA po zadanim postavkama.