Aktiver datakomprimering

1

Fra https://admin.webex.com, gå til Brukere og velg deretter brukeren du ønsker å aktivere eller endre innstillingen for datakomprimering for.

2

Aktiver komprimeringsalternativer fra Opplevelse for brukeranrop.

  • Normal komprimering – Når dette alternativet er valgt, bruker enheter og programmer den beste (høyeste) forhandlede kodeken for både innkommende og utgående anrop.Dette gjelder både video- og lydsamtaler.Dette alternativet er VALGT som standard.

  • Ukomprimert – Når dette alternativet er valgt, bruker enheter og programmer G.711-kodeken, og dette alternativet støtter kun lydanrop.Dette alternativet er IKKE VALGT som standard.