Aktiver datakomprimering

Still inn datakomprimeringen for å oppleve den beste samtalekvaliteten med en Webex-samtale.

1

Fra https://admin.webex.com, gå til Brukere og velg deretter brukeren du ønsker å aktivere eller endre innstillingen for datakomprimering for.

2

Aktiver komprimeringsalternativ fra Brukeranropsopplevelse.

  • Normal kompresjon—når utvalgte enheter og applikasjoner bruker den beste (høyeste) forhandlede kodeken for både innkommende og utgående anrop. Dette gjelder både video- og lydsamtaler. Dette alternativet er VALGT som standard.

  • Ukomprimert—når valgte enheter og applikasjoner bruker G.711-kodeken, og dette alternativet støtter kun lydanrop. Dette alternativet er IKKE VALGT som standard.

Aktiver datakomprimering for arbeidsområder

Still inn datakomprimeringen for å optimalisere samtalekvaliteten for alle dine klienter og enheter.

1

Fra https://admin.webex.com, gå til Arbeidsområder og velg deretter arbeidsområdet du vil aktivere eller endre innstillingen for datakomprimering.

2

Gå til Ringer og bla til komprimeringsalternativet fra Ringerfaring.

  • Normal kompresjon—når utvalgte enheter og applikasjoner bruker den beste (høyeste) forhandlede kodeken for både innkommende og utgående anrop. Dette gjelder både video- og lydsamtaler. Dette alternativet er VALGT som standard.

  • Ukomprimert—når valgte enheter og applikasjoner bruker G.711-kodeken, og dette alternativet støtter kun lydanrop. Dette alternativet er IKKE VALGT som standard.