Povolení komprese dat

Nastavte kompresi dat tak, abyste s voláním Webex získali nejlepší kvalitu hovoru.

1

V programu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Uživatelé a poté vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit nebo upravit nastavení komprese dat.

2

Povolit možnost komprese ze Zážitku uživatelského hovoru.

  • Normální komprese- pokud je zvoleno zařízení, a aplikace používají nejlepší (nejvyšší) dohodnutý kodek pro příchozí i odchozí hovory. To platí pro videohovory i audio hovory. Tato možnost je ve výchozím nastavení VYBRÁNA.

  • Nekomprimované- pokud vybraná zařízení a aplikace používají kodek G.711 a tato možnost podporuje pouze zvukové hovory. Tato možnost ve výchozím nastavení NENÍ VYBRÁNA.

Povolit kompresi dat pro pracovní prostory

Nastavte kompresi dat pro optimalizaci kvality volání pro všechny své klienty a zařízení.

1

Z nabídky https://admin.webex.compřejděte do části Pracovní prostory a vyberte pracovní plochu, kterou chcete povolit nebo upravit nastavení komprese dat.

2

Přejděte na Volání a v části Zkušenosti s volbou Volání přejděte na možnost Komprese.

  • Normální komprese- pokud je zvoleno zařízení, a aplikace používají nejlepší (nejvyšší) dohodnutý kodek pro příchozí i odchozí hovory. To platí pro videohovory i audio hovory. Tato možnost je ve výchozím nastavení VYBRÁNA.

  • Nekomprimované- pokud vybraná zařízení a aplikace používají kodek G.711 a tato možnost podporuje pouze zvukové hovory. Tato možnost ve výchozím nastavení NENÍ VYBRÁNA.