Povolení komprese dat

1

V programu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Uživatelé a poté vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit nebo upravit nastavení komprese dat.

2

Povolte Možnosti komprese v nabídce Prostředí uživatelských hovorů.

  • Normální komprese – pokud je tato možnost vybrána, zařízení a aplikace používají nejlepší (nejvyšší) vyjednaný kodek pro příchozí i odchozí hovory.To platí pro videohovory i audio hovory.Tato možnost je ve výchozím nastavení VYBRÁNA.

  • Bez komprese – pokud je tato možnost vybrána, zařízení a aplikace používají kodek G.711 a tato možnost podporuje pouze audio volání.Tato možnost ve výchozím nastavení NENÍ VYBRÁNA.