Włączanie kompresji danych

1

W menu https://admin.webex.com przejdź do opcji Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć lub zmodyfikować ustawienie kompresji danych.

2

Włącz opcje kompresji na karcie interfejsie połączeń użytkownika.

  • Normalna kompresja — gdy ta opcja jest zaznaczona, urządzenia i aplikacje używają najlepszego (najwyższego) wynegocjowanego kodera-dekodera zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących.Dotyczy to zarówno połączeń wideo, jak i audio.Ta opcja jest domyślnie ZAZNACZONA.

  • Nieskompresowany — gdy ta opcja jest zaznaczona, urządzenia i aplikacje używają kodera-dekodera G.711; ta opcja obsługuje tylko połączenia audio.Ta opcja jest domyślnie ODZNACZONA.