Włączanie kompresji danych

Ustaw kompresję danych, aby uzyskać najlepszą jakość połączenia w ramach połączenia Webex.
1

W menu https://admin.webex.com przejdź do opcji Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć lub zmodyfikować ustawienie kompresji danych.

2

Włącz opcję kompresji z Doświadczenie połączenia użytkownika.

  • Normalna kompresja— gdy wybrane urządzenia i aplikacje używają najlepszego (najwyższego) wynegocjowanego kodeka zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących. Dotyczy to zarówno połączeń wideo, jak i audio. Ta opcja jest domyślnie ZAZNACZONA.

  • Nieskompresowany— gdy wybrane urządzenia i aplikacje używają kodeka G.711, a ta opcja obsługuje tylko połączenia audio. Ta opcja jest domyślnie ODZNACZONA.

Włącz kompresję danych dla obszarów roboczych

Ustaw kompresję danych, aby zoptymalizować jakość połączeń dla wszystkich klientów i urządzeń.
1

od https://admin.webex.com, iść do Obszary robocze a następnie wybierz obszar roboczy, który chcesz włączyć lub zmodyfikuj ustawienia kompresji danych.

2

Iść do Powołanie i przewiń do opcji Kompresja z Zadzwoń do doświadczenia.

  • Normalna kompresja— gdy wybrane urządzenia i aplikacje używają najlepszego (najwyższego) wynegocjowanego kodeka zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących. Dotyczy to zarówno połączeń wideo, jak i audio. Ta opcja jest domyślnie ZAZNACZONA.

  • Nieskompresowany— gdy wybrane urządzenia i aplikacje używają kodeka G.711, a ta opcja obsługuje tylko połączenia audio. Ta opcja jest domyślnie ODZNACZONA.