Gegevenscompressie inschakelen

1

Ga vanuit https://admin.webex.com, naar Gebruikers en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt inschakelen of wijzig de instelling voor gegevenscompressie.

2

Schakel Opties voor compressie in via Gesprekservaring van gebruiker.

  • Normale compressie: wanneer deze optie is geselecteerd, gebruiken apparaten en toepassingen de beste (hoogste) codec voor zowel binnenkomende als uitgaande gesprekken.Dit geldt voor zowel video- als audiogesprekken.Deze optie is standaard GESELECTEERD.

  • Niet-gecomprimeerd: wanneer deze optie is geselecteerd, gebruiken apparaten en toepassingen de G.711-codec en deze optie ondersteunt alleen audiogesprekken.Deze optie is standaard GEDESELECTEERD.