Aktivera datakomprimering

Ställ in datakomprimering för att få den bästa samtalskvaliteten i ett Webex-samtal.

1

Från https://admin.webex.com går du till Användare och väljer sedan den användare som du vill aktivera eller ändra inställningen för datakomprimering för.

2

Aktivera komprimeringsalternativ från användarsamtalsupplevelsen.

  • Normal komprimering– när valda enheter och program använder den bästa (högsta) förhandlade codecen för både inkommande och utgående samtal. Detta gäller både för video- och ljudsamtal. Det här alternativet är MARKERAT som standard.

  • Icke-komprimerad –när valda enheter och program använder G.711-kodcen och detta alternativ endast stöder ljudsamtal. Detta alternativ är AVMARKERAT som standard.

Aktivera datakomprimering för arbetsytor

Ställ in datakomprimering för att optimera samtalskvaliteten för alla dina klienter och enheter.

1

Från går https://admin.webex.comdu till Arbetsytor och väljer sedan den arbetsyta som du vill aktivera eller ändra inställningen för datakomprimering.

2

Gå till Samtal och bläddra till komprimeringsalternativet från samtalsupplevelsen.

  • Normal komprimering– när valda enheter och program använder den bästa (högsta) förhandlade codecen för både inkommande och utgående samtal. Detta gäller både för video- och ljudsamtal. Det här alternativet är MARKERAT som standard.

  • Icke-komprimerad –när valda enheter och program använder G.711-kodcen och detta alternativ endast stöder ljudsamtal. Detta alternativ är AVMARKERAT som standard.