Omogućavanje komprimovanja podataka

1

U https://admin.webex.com pristupite stavci Korisnici , a zatim izaberite korisnika za kog želite da omogućite ili izmenite podešavanje komprimovanja podataka.

2

Omogućite opcije komprimovanja u opciji Iskustvo korisnika tokom poziva.

  • Normalna kompresija– kada je izabrana ova opcija, uređaji i aplikacije koriste najbolji (najviši) dozvoljeni kodek i za dolazne i za odlazne pozive.Ovo se odnosi i na video i na audio pozive.Ova opcija je podrazumevano IZABRANA.

  • Nekomprimovano– kada je izabrana ova opcija, uređaji i aplikacije koriste kodek G.711, a ova opcija podržava samo audio pozive.Ova opcija NIJE podrazumevano izabrana.