Omogućavanje komprimovanja podataka

Postavite kompresiju podataka da biste doživeli najbolji kvalitet poziva Webex pozivom.

1

U https://admin.webex.com pristupite stavci Korisnici , a zatim izaberite korisnika za kog želite da omogućite ili izmenite podešavanje komprimovanja podataka.

2

Omogućite opciju kompresije iz Korisničkog poziva.

  • Normalna kompresija- kada odabrani uređaji i aplikacije koriste najbolji (najviši) pregovarački kodek za dolazne i odlazne pozive. Ovo se odnosi i na video i na audio pozive. Ova opcija je podrazumevano IZABRANA.

  • Nekompresovano- kada izabrani uređaji i aplikacije koriste kodek G.711 i ova opcija podržava samo audio pozive. Ova opcija NIJE podrazumevano izabrana.

Omogući kompresiju podataka za radne prostore

Podesite kompresiju podataka da biste optimizovali kvalitet poziva za sve klijente i uređaje.

1

Iz https://admin.webex.com, idite na Radni prostori i zatim izaberite radni prostor koji želite da omogućite ili izmenite podešavanje kompresije podataka.

2

Idite na Pozivanje i pomerite se na opciju Kompresija iz Call Experience.

  • Normalna kompresija- kada odabrani uređaji i aplikacije koriste najbolji (najviši) pregovarački kodek za dolazne i odlazne pozive. Ovo se odnosi i na video i na audio pozive. Ova opcija je podrazumevano IZABRANA.

  • Nekompresovano- kada izabrani uređaji i aplikacije koriste kodek G.711 i ova opcija podržava samo audio pozive. Ova opcija NIJE podrazumevano izabrana.