Раздаване на роля на следващия преводач на работния плот и мобилния

Всеки преводач за вашия присвоен език се премества в един и същ аудио канал, така че да можете да се чувате, както и оригиналния аудио за събрание. Когато дойде време да започне следващият преводач, предайте им задължения за устен превод, така че да осигурите плавен преход за присъстващите.

Домакинът определя реда на устни преводачи, когато ги предопредеят. Домакинът може да управлява и поръчката в събранието. Преводач 1 може да подаде на преводач 2, след това преводач 3, след това обратно към преводач 1, и така нататък.

1

Щракнете върху Интерпретация .

2

Изберете Други контроли > Hand off to nextи след това щракнете върху Изпрати заявката.

Когато следващият преводач приеме заявката ви, можете да заглушите себе си.

Какво да направите след това

Когато е ваш ред да интерпретирате отново, докоснете OK , за да приемете заявката и започнете да интерпретирате.

Докоснете Други контроли> Hand off до nextи след това докоснете Изпращане на заявка.

Когато следващият преводач приеме заявката ви, можете да заглушите себе си.

Какво да направите след това

Когато е ваш ред да интерпретирате отново, докоснете OK , за да приемете заявката и започнете да интерпретирате.