Överlämna roll till nästa toktok på stationär och mobil

Varje tokstol för ditt tilldelade språk flyttas till samma ljudkanal så att du kan höra varandra och det ursprungliga mötesljudet. När det är dags för nästa tokstol att börja ska du föra över tolkarna till dem så att deltagarna får en smidig övergång.

Värden avgör ordningen på tolkarna när de i förväg tilldelar dem. Värden kan även hantera ordningen i mötet. Tok tok 1 kan överlämna till tok. 2, sedan tokstol 3 och sedan tillbaka till tokol 1 och så vidare.

1

Klicka på Tolkar .

2

Välj Andra kontroller för > bredvid ochklicka sedan på Skicka begäran.

När nästa tokstol accepterar din begäran kan du stänga av ljudet för dig själv.

Nästa steg

När det är din tur att tolka igen knackar du på OK för att godkänna begäran och börja tolka.

Knacka på Andra > för att överlämna till nästaoch sedan på Skicka begäran.

När nästa tokstol accepterar din begäran kan du stänga av ljudet för dig själv.

Nästa steg

När det är din tur att tolka igen knackar du på OK för att godkänna begäran och börja tolka.