Předání role dalšímu tlumočníkovi na počítači a mobilu

Každý tlumočník pro přiřazený jazyk se přesune do stejného zvukového kanálu, takže se můžete slyšet navzájem i původní zvuk schůzky. Když je čas, aby začal další tlumočník, předejte mu tlumočnické povinnosti, abyste zajistili hladký přechod pro účastníky.

Hostitel určuje pořadí tlumočníků, když je předem přiřazují. Hostitel může také spravovat pořadí ve schůzce. Tlumočník 1 může předat tlumočníkovi 2, pak tlumočníkovi 3, pak zpět tlumočníkovi 1 a tak dále.

1

Klepněte na tlačítko Interpretace .

2

Vyberte Další ovládací prvky > Předat dála potom klikněte na Odeslat požadavek.

Když další tlumočník vaši žádost přijme, můžete se ztlumit.

Co dělat dál

Až na vás přijde řada, abyste tlumočili znovu, klepnutím na tlačítko OK přijměte žádost a začněte tlumočit.

Klepněte na Další ovládací prvky> Předat dála potom klepněte na Odeslat žádost.

Když další tlumočník vaši žádost přijme, můžete se ztlumit.

Co dělat dál

Až na vás přijde řada, abyste tlumočili znovu, klepnutím na tlačítko OK přijměte žádost a začněte tlumočit.