Levere rolle til neste tolk på datamaskin og mobil

Hver tolk for det tilordnede språket flyttes til samme lydkanal, slik at dere kan høre hverandre i tillegg til den opprinnelige møtelyden. Når det er på tide at neste tolk begynner, må du levere tolkeoppgaver til dem for å sikre en jevn overgang for deltakerne.

Verten bestemmer rekkefølgen på tolkene når de forhåndstilordner dem. Verten kan også administrere rekkefølgen i møtet. Tolk 1 kan leveres til tolk 2, deretter tolk 3, deretter tilbake til tolk 1, og så videre.

1

Klikk Tolkning .

2

Velg Andre kontroller > Levere til neste, og klikk deretter Send forespørsel.

Når neste tolk godtar forespørselen din, kan du dempe deg selv.

Hva nå?

Når det er din tur til å tolke på nytt, trykker du på OK for å godta forespørselen og begynne å tolke.

Trykk Andre kontroller > Levere til neste, og trykk deretter Send forespørsel.

Når neste tolk godtar forespørselen din, kan du dempe deg selv.

Hva nå?

Når det er din tur til å tolke på nytt, trykker du på OK for å godta forespørselen og begynne å tolke.