Predaja uloge sledećem prevodiocu na radnoj površini i mobilnom telefonu

Svaki prevodilac dodeljenog jezika biće premešten na isti audio kanal tako da možete da čujete jedni druge, kao i originalni zvuk sastanka. Kada dođe vreme da sledeći prevodilac počne, predajte im dužnost tumačenja tako da obezbedite nesmetan prelazak za učesnike.

Domaćin određuje redosled prevodilaca kada ih propoveda. Domaćin takođe može da upravlja redosledom na sastanku. Prevodilac 1 može da preda prevodiocu 2, zatim prevodiocu 3, zatim nazad prevodiocu 1 i tako dalje.

1

Kliknite na dugme Tumačenje .

2

Izaberite ostale kontrole > dalje , a zatimkliknite na dugme Pošalji zahtev.

Kada sledeći prevodilac prihvati vaš zahtev, možete da prigušite sebe.

Šta dalje

Kada dođe red na vas da ponovo protumačite, tapnite na dugme " U redu " da biste prihvatili zahtev i počeli da tumačite.

Dodirnite Ostale kontrole > dalje , a zatimdodirnite Pošalji zahtev.

Kada sledeći prevodilac prihvati vaš zahtev, možete da prigušite sebe.

Šta dalje

Kada dođe red na vas da ponovo protumačite, tapnite na dugme " U redu " da biste prihvatili zahtev i počeli da tumačite.