Tilgængelige voicemail-funktioner

Afhængigt af hvad du gør, kan du bruge din telefon, Webex-indstillinger og Webex-appen til at administrere dine telefonsvarermeddelelser og -indstillinger.

Fra din telefon kan du:
 • Optag en personlig hilsen, og Rediger den til enhver tid.

 • Lyt til, Gem eller slet dine indtalte beskeder.

 • Nulstil din indtalte besked pinkode.


  Adgangskode skal overholde kravene, der er indstillet af din administrator.

Fra Webex-indstillinger kan du nulstille pinkoden til din telefonsvarer.

PIN til indtalt besked regler

PIN-koden til din telefonsvarer skal overholde følgende krav:

 • Den skal bestå af mindst seks cifre. Kun tal!

 • Den må ikke være nogen af dine tidligere fireogtyve pinkoder.


  Bemærk: Dette nummer er en systemindstilling.

 • Den må ikke være den samme, som den numeriske fremstilling af dit fornavn eller efternavn.

 • Den må ikke indeholde dit lokalnummer.

 • Den må ikke indeholde enkelte eller grupper af gentagne cifre (f.eks. 228883, 121212 eller 408408).

 • Den må ikke være en numerisk sekvens (for eksempel 012345 eller 987654).

 • Den må ikke indeholde numre, der indtastes i en lige linje på tastaturet.

Aktiver din voicemail-konto

Når du modtager din telefon, skal du gennemføre et par trin for at få din indtalte besked op at køre. Du kan bruge de samme trin til at nulstille din PIN-kode.

Før du begynder

Gør dig bekendt med reglerne for opsætning af PIN-koden til din telefonsvarer.

Husk, at Webex-brugere ikke kan konfigurere en anden voicemail-konto.

1

Fra Webex-indstillinger skal du Min profil.

2

Klik på "..." og vælg Nulstil PIN til indtalt besked.

3

Indtast dit Nye PIN til indtalt besked inden for kravene.

4

Genindtrål din PIN-kode i Bekræft PIN til indtalt besked og klik på Gem.