След като стартирате Jabber и влезете, инструментът автоматично се появява за момент (може да отнеме между 5 минути – 3 часа), но можете да го стартирате сами, ако сте готови, като използвате тези стъпки. Може да се наложи рестартиране на Jabber, може да се наложи рестартиране. Вашите данни в Jabber са безопасни и няма да бъдат засегнати от инструмента, който премества данните в Webex.

Преди да започнете

Уверете се, че сте на едно от следните поддържани издания на Jabber:

Таблица 1. Поддържани версии на Jabber

Платформа

Версии

Кръпка

Какво е мигрирано

Jabber за Windows

Най-новите основни версии (MRs): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Не

Всички контакти и настройки, споменати в тази статия, се преместват

По-ранни МР: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Да—Изтеглете от тук

Всички контакти и настройки, споменати в тази статия, се преместват

Jabber за Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Не

Всички контакти и настройки, споменати в тази статия, се преместват

Уверете се, че отговаряте на следните изисквания Webex :

  • Препоръчваме ви да изтеглите Webex from https://www.webex.com/downloads.html или от сайта, към който ви е насочил вашият администратор, и след това да го инсталирате в системата, в която вече използвате Jabber.

  • Уверете се, че сте инсталирали най-новата версия; може да се наложи да влезете Webex преди данните на Jabber да могат да бъдат преместени.

1

Щракнете върху Помощ и след това изберете Преместване на данни в Webex.

2

Прочетете приветстващия екран и след това щракнете върху Напред .

3

Проверете елементите, към които искате да се преместите Webex:

  • Контакти – Премества най-често срещаните типове контакти: контакти в директории със съществуващи имейли в облака, персонализирани контакти и снимки и XMPP федерирани контакти.
  • Предпочитания – Премества предпочитанията за обаждания: предпочитания за видеоразговори (вкл. или изключени), настройки за известяване за заглушаване (за чат и обаждания – заглушавайте всички, ако е зададено в Jabber, в противен случай настройката по подразбиране в Webex) и избор на аудио и видео устройство (текущо избраното устройство, ако е зададено).
4

Щракнете върху Премести в Webex .

Ще видите индикатор за състоянието, който казва, че данните ви се подготвят.

Следващият екран показва, че Webex ще бъде стартиран, ако е инсталиран. Може да се наложи да влезете Webex ако го отваряте за първи път.


 

Ако Webex не е инсталиран, се появява съобщение за грешка. Можете да се свържете с вашия администратор или да инсталирате най Webex новата версия на , посочена в предварителните условия по-горе .

5

На Вие всички сте преместени ! щракнете върху Рестартиране Webex.

Грешки могат да възникнат, ако контактите не могат да бъдат преместени или има проблем с мрежата. Инструментът в Jabber ще ви покаже отчет и следващите стъпки, които можете да предприемете, ако възникнат проблеми – всички контакти, които не могат да бъдат преместени (например контакти, които все още не са в справочната услуга на облака, която Webex използва или локални контакти в Active Directory, които не са синхронизирани с облака), се експортират като файл със стойности, разделени със запетая (CSV) за ваша справка. Можете да рестартирате вградения инструмент по всяко време, ако не успее.


 

Можете да влезете в телефонната услуга само в едно приложение за обаждания в даден момент. Например, не можете да влезете в телефонната услуга едновременно на Jabber и Webex. Ако използвате Jabber и влезете в Webex, телефонната услуга в Jabber е прекъсната.