След като стартирате Jabber и влезете, инструментът автоматично се появява за миг (може да отнеме между 5 минути – 3 часа), но можете да го стартирате сами, ако сте готови, като използвате тези стъпки. Може да се наложи да рестартирате Jabber рестартиране може да е необходимо. Данните ви в Jabber са безопасни и няма да бъдат засегнати от инструмента, преместващ данните в Webex .

Преди да започнете

Уверете се, че сте на едно от следните поддържани издания на Jabber:

Таблица 1. Поддържани версии на Jabber

Платформа

Версии

Кръпка

Какво е мигрирано

Jabber за Windows

Най-новите основни издания (МФР): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Не

Всички контакти и настройки, споменати в тази статия, се преместват

По-ранни МФР: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Да—Изтегляне от тук

Всички контакти и настройки, споменати в тази статия, се преместват

Ябър за Мак

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Не

Всички контакти и настройки, споменати в тази статия, се преместват

Уверете се, че отговаряте на следните изисквания на Webex:

  • Препоръчваме ви да изтеглите Webex от https://www.webex.com/downloads.html или от сайта, към който администраторът ви е насочил, и след това да го инсталирате в системата, на която вече използвате Jabber.

  • Уверете се, че инсталирате най-новото издание; може да се наложи да влезете в Webex, преди данните на Jabber да могат да бъдат преместени.

1

Щракнете върху Помощ и след това изберете Преместване на данни в Webex .

2

Прочетете екрана за добре дошли и след това щракнете върху Напред .

3

Проверете елементите, които искате да преместите в Webex :

  • Контакти —Премества най-често срещаните типове контакти: директория контакти със съществуващите имейли в облака, потребителски контакти и снимки, и XMPP федерирани контакти.
  • Предпочитания — Премества предпочитанията за извикване: предпочитания за видеообаждания (включване или изключване), настройки за уведомяване при изключване (за чат и обаждания—заглушаване на всички, ако е зададено в Jabber, в противен случай настройката по подразбиране в Webex ), и избора на аудио и видеоустройство (текущо избраното устройство, ако е зададено).
4

Щракнете върху Преместване в Webex .

Ще видите индикатор на състоянието, който казва, че данните ви се подготвят.

Следващият екран показва, че Webex ще бъде стартиран, ако е инсталиран. Може да се наложи да влезете в Webex, ако за първи път го отваряте.


 

Ако Webex не е инсталиран, се появява съобщение за грешка. Можете да се свържете с администратора си или да инсталирате най-новата версия на Webex, която е посочена в предпоставките по-горе.

5

На екрана Всички сте преместени! щракнете върху Рестартиране на Webex .

Грешките може да се случат, ако контактите не могат да бъдат преместени или има проблем с мрежата. Инструментът в Jabber ще ви покаже отчет и следващи стъпки, които можете да предприемете, ако възникнат някакви проблеми —всички контакти, които не могат да бъдат преместени (например, Контактите, които вече не са в услугата cloud directory, която Webex използва или локални контакти в Active Directory, които не са били синхронизирани в облака), се експортират като файл със стойност, разделена със запетая (CSV) за вашата препратка. Можете да рестартирате вградения в инструмент по всяко време, ако не успее.


 

Можете да влезете в телефонната услуга само на едно приложение за обаждания едновременно. Например не можете да влезете в телефонната услуга както на Jabber, така и на Webex едновременно. Ако използвате Jabber и влезете в Webex, телефонната услуга в Jabber е прекъсната.