Gdy uruchomisz Jabbera i zalogujesz się, narzędzie pojawi się automatycznie przez chwilę (może to zająć od 5 minut do 3 godzin), ale możesz je uruchomić samodzielnie, wykonując poniższe czynności. Może być konieczne ponowne uruchomienie Jabbera. Twoje dane w Jabber są bezpieczne i narzędzie przenoszące dane do Webex nie będzie miało na nie wpływu.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że korzystasz z jednej z następujących obsługiwanych wersji Jabbera:

Tabela 1. Obsługiwana wersja Jabbera

Platforma

Wersje

- Poprawka

Co zostało migrowane

Jabber dla systemu Windows

Najnowsze wydania główne: 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Nie

Wszystkie kontakty i ustawienia wymienione w tym artykule zostaną przeniesione

Wcześniejsze wydania główne: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Tak — Pobierz stąd tutaj

Wszystkie kontakty i ustawienia wymienione w tym artykule zostaną przeniesione

Jabber dla komputerów Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Nie

Wszystkie kontakty i ustawienia wymienione w tym artykule zostaną przeniesione

Upewnij się, że spełniasz następujące wymagania Webex:

  • Zalecamy pobranie Webex ze strony https://www.webex.com/downloads.html lub ze strony, do której skierował Cię administrator, a następnie zainstalowanie go w systemie, w którym już korzystasz z Jabbera.

  • Upewnij się, że zainstalowałeś najnowszą wersję; przed przeniesieniem danych Jabbera może być konieczne zalogowanie się do Webex.

1

Kliknij przycisk Pomoc , a następnie wybierz opcję Przenieś dane do Webex.

2

Przeczytaj ekran powitalny, a następnie kliknij przycisk Dalej .

3

Zaznacz pozycje, które chcesz przenieść na Webex :

  • Kontakty — Przenosi najpopularniejsze typy kontaktów: kontakty katalogowe z istniejącymi wiadomościami e-mail w chmurze, niestandardowe kontakty i zdjęcia oraz kontakty sfederowane XMPP.
  • Preferencje — Przenosi preferencje połączeń: preferencje połączeń wideo (włączone lub wyłączone), ustawienia wyciszania powiadomień (dla czatu i połączeń — wycisz wszystko, jeśli jest ustawione w Jabber, w przeciwnym razie ustawienie domyślne w Webex) oraz wybór urządzenia audio i wideo (obecnie wybrane urządzenie, jeśli ustawione).
4

Kliknij przycisk Przenieś do Webex.

Zobaczysz wskaźnik stanu informujący, że Twoje dane są przygotowywane.

Następny ekran pokazuje, że Webex zostanie uruchomiony, jeśli jest zainstalowany. Może być konieczne zalogowanie się do Webex, jeśli otwierasz go po raz pierwszy.


 

Jeśli Webex nie jest zainstalowany, pojawi się komunikat o błędzie. Możesz skontaktować się z administratorem lub zainstalować najnowszą wersję Webex, o której mowa w powyższych wymaganiach wstępnych.

5

Na Jesteś przeniesiony! kliknij Uruchom ponownie Webex.

Błędy mogą wystąpić, jeśli nie można przenieść kontaktów lub wystąpił problem z siecią. Narzędzie w Jabber pokaże Ci raport i dalsze kroki, które możesz podjąć, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy — wszelkie kontakty, których nie można przenieść (na przykład kontakty, które nie znajdują się jeszcze w usłudze katalogowej w chmurze, z której korzysta Webex, lub kontakty lokalne w usłudze Active Directory, które nie zostały zsynchronizowane z chmurą) są eksportowane jako plik z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) w celach informacyjnych. Możesz ponownie uruchomić wbudowane narzędzie w dowolnym momencie, jeśli się nie powiedzie.


 

W danej chwili możesz zalogować się do usługi telefonicznej tylko w jednej aplikacji do połączeń telefonicznych. Na przykład nie możesz jednocześnie zalogować się do usługi telefonicznej na Jabber i Webex. Jeśli używasz Jabbera i zalogujesz się do Webex, usługa telefoniczna w Jabber jest rozłączona.