Kada pokrenete Jabber i prijavite se, alatka se automatski pojavljuje trenutno (može da potraje između 5 minuta–3 sata), ali možete sami da je pokrenete ako ste spremni pomoću ovih koraka. Možda ćete morati ponovo da pokrenete ponovno pokretanje programa Jabber. Vaši podaci u jaberu su bezbedni i na njih neće uticati premeštanje podataka Webex.

Pre nego što počnete

Uverite se da ste na jednom od sledećih podržanih izdanja jabera:

Tabela 1. Podržane verzije jabera

Platforme

Verzije

Zakrpa

Šta je migriralo

Brbljanje za Windows

Najnovija velika izdanja (MRs): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Ne

Svi kontakti i postavke pomenute u ovom članku se premeštaju

Raniji MRS: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Da – Preuzmite odavde

Svi kontakti i postavke pomenute u ovom članku se premeštaju

Džaber za Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Ne

Svi kontakti i postavke pomenute u ovom članku se premeštaju

Uverite se da ispunjavate sledeće Webex :

  • Preporučujemo da preuzmete Webex odhttps://www.webex.com/downloads.html ili sa lokacije na koju vas je administrator uputio, a zatim da je instalirate na sistemu na kojem već koristite Jabber.

  • Uverite se da ste instalirali najnovije izdanje; možda ćete morati da se Webex pre nego što se Podaci o Jabberu premeste.

1

Kliknite na dugme " Pomoć", a zatim izaberite stavku Premesti podatke Webex.

2

Pročitajte ekran dobrodošlice, a zatim kliknite na dugme Dalje .

3

Proverite stavke u koje želite da premestite Webex:

  • Kontakti – Premešta najčešće tipove kontakata: kontakte direktorijuma sa postojećim e-porukama u oblaku, prilagođene kontakte i fotografije i XMPP federirane kontakte.
  • Željene postavke – Premešta željene postavke poziva: željene postavke video poziva (uključeno ili isključeno), privremeno isključivanje postavki obaveštenja (za ćaskanje i pozive – privremeno priguši sve ako je podešeno u programu Jabber, u suprotnom podrazumevana postavka u Webex) i izbor audio i video uređaja (trenutno izabrani uređaj, ako je podešen).
4

Kliknite na dugme Premesti u Webex .

Videćete indikator statusa koji kaže da se vaši podaci pripremaju.

Sledeći ekran pokazuje Webex će biti lansiran ako bude instaliran. Možda ćete morati da se Webex ako je ovo prvi put da ga otvarate.


 

Ako Webex instaliran, pojaviće se poruka o grešci. Možete se obratiti administratoru ili instalirati najnoviju verziju Webex na koju se upućuje u gorenavedenim preduslovima.

5

Svi ste premešteni! kliknite na dugme Ponovo Webex.

Do grešaka može doći ako kontakti ne mogu da se premeste ili dođe do problema sa mrežom. Alatka u programu Jabber će vam pokazati izveštaj i sledeće korake koje možete preduzeti ako dođe do bilo kakvih problema – svi kontakti koji nisu mogli da se premedu (na primer, kontakti koji se već ne pojavljuju u usluzi direktorijuma u oblaku koji Webex usi ili lokalni kontakti u aktivnom direktorijumu koji nisu sinhronizovani u oblak) izvoze se kao datoteka razdvojena zarezima (CSV) za vašu referencu. Ugrađenu alatku možete ponovo pokrenuti u bilo kom trenutku ako ne uspe.


 

Telefonsku uslugu možete da prijavite samo na jednu po jednu aplikaciju za pozivanje. Na primer, ne možete da se prijavite u telefonski servis i na Jabberu Webex u isto vreme. Ako koristite Jabber i ulogujete se u Webex, telefonska usluga u Jabberu je isključena.