Kada pokrenete Jabber i prijavite se, alatka se automatski pojavljuje trenutno (može da potraje između 5 minuta–3 sata), ali možete sami da je pokrenete ako ste spremni pomoću ovih koraka. Možda ćete morati ponovo da pokrenete ponovno pokretanje programa Jabber. Vaši podaci u programu Jabber su bezbedni i na njih neće uticati premeštanje podataka u Webex .

Pre nego što počnete

Uverite se da ste na jednom od sledećih podržanih izdanja jabera:

Tabela 1. Podržane verzije jabera

Platforme

Verzije

Zakrpa

Šta je migriralo

Brbljanje za Windows

Poslednja velika izdanja (MRS): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Ne

Svi kontakti i postavke pomenute u ovom članku se premeštaju

Raniji MRS: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Da – Preuzmite odavde

Svi kontakti i postavke pomenute u ovom članku se premeštaju

Džaber za Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Ne

Svi kontakti i postavke pomenute u ovom članku se premeštaju

Uverite se da ispunjavate sledeće Webex zahteve:

  • Preporučujemo da preuzmete Webex sa lokacije https://www.webex.com/downloads.html ili sa lokacije na koju vas je administrator uputio, a zatim da je instalirate na sistemu na kojem već koristite Jabber.

  • Uverite se da ste instalirali najnovije izdanje; možda ćete morati da se prijavite na Webex pre nego što se Jabber podaci premede.

1

Kliknite na dugme "Pomoć", a zatim izaberite stavku Premesti podatke u Webex .

2

Pročitajte ekran dobrodošlice, a zatim kliknite na dugme Dalje .

3

Proverite stavke koje želite da premestite na Webex:

  • Kontakti – Premešta najčešće tipove kontakata: Katalog kontakata sa postojećim e-porukama u oblaku, prilagođenim kontaktima i fotografijama i XMPP federiranim kontaktima.
  • Željene postavke – Premešta željene postavke poziva: željene opcije video poziva (uključene ili isključene), prigušite postavke obaveštenja (za ćaskanje i pozive – priguši sve ako je podešeno u programu Jabber, u suprotnom podrazumevana postavka u Webexu ) i izbor audio i video uređaja (trenutno izabrani uređaj, ako je podešen).
4

Kliknite na dugme Premesti u Webex .

Videćete indikator statusa koji kaže da se vaši podaci pripremaju.

Sledeći ekran pokazuje da će Webex biti pokrenut ako je instaliran. Možda ćete morati da se prijavite na Webex ako ga prvi put otvarate.


 

Ako Webex nije instaliran, pojaviće se poruka o grešci. Možete da se obratite administratoru ili da instalirate najnoviju verziju Webexa na koju se upućuje u gorenavedenim preduslovima.

5

Na ekranu Svi ste premešteni! kliknite na dugme Ponovo pokreni Webex .

Do grešaka može doći ako kontakti ne mogu da se premeste ili dođe do problema sa mrežom. Alatka u programu Jabber će vam pokazati izveštaj i sledeće korake koje možete preduzeti ako dođe do nekih problema – svi kontakti koji ne mogu da se premede (na primer, kontakti koji se već ne koriste u usluzi direktorijuma u oblaku koje Webex koristi ili lokalni kontakti u aktivnom direktorijumu koji nisu sinhronizovani u oblak) izvoze se kao datoteka vrednosti razdvojene zarezima (CSV) za vašu referencu. Ugrađenu alatku možete ponovo pokrenuti u bilo kom trenutku ako ne uspe.


 

Telefonsku uslugu možete da prijavite samo na jednu po jednu aplikaciju za pozivanje. Na primer, ne možete istovremeno da se ulogujete u telefonsku uslugu i na Jabberu i na Webexu. Ako koristite Jabber i prijavite se na Webex, telefonska usluga ubberu je isključena.