När du har startat Jabber och loggat in visas verktyget automatiskt efter en stund (det kan ta från fem minuter upp till tre timmar), men du kan köra det själv om du är redo genom att följa dessa steg. Du kan behöva starta om Jabber. Dina data i Jabber är säkra och kommer inte att påverkas av verktyget för att flytta data till WebEx.

Innan du börjar

Kontrollera att du har någon av följande Jabber-versioner som stöds:

Tabell 1. Versioner av Jabber som stöds

Plattform

Versioner

Korrigering

Vad migreras?

Jabber för Windows

De senaste större versionerna (MR): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Nej

Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

Tidigare MR: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Ja – ladda ned härifrån

Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

Jabber för Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Nej

Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

Se till att du uppfyller följande Webexs krav:

  • Vi rekommenderar att du laddar ned Webex från https://www.webex.com/downloads.html eller från den webbplats som administratören dirigerat dig till och sedan installerar det på systemet som du redan använder Jabber på.

  • Se till att du installerar den senaste versionen. du kan behöva logga in i Webex innan Jabber-data kan flyttas över.

1

Klicka på Hjälp och välj sedan flytta Data till WebEx .

2

Läs välkomst skärmen och klicka på Nästa .

3

Markera de objekt som du vill flytta till WebEx:

  • kontakter – flyttar de flesta vanliga kontakt typer: katalog kontakter med befintliga e-postmeddelanden i molnet, anpassade kontakter och foton och XMPP externa kontakter.
  • inställningar – flyttar samtals inställningar: inställningar för video samtal (på eller av), stäng av aviserings inställningar (för chatt och samtal – tyst alla om det är inställt i Jabber, annars är standardinställningen i Webex ) och ljud-och video enhets val (den valda enheten, om det är aktiverat).
4

Klicka på Flytta till Webex.

En statusindikator visas som anger att dina data håller på att förberedas.

Nästa skärm meddelar att Webex kommer att startas om det installeras. Du kan behöva logga in i Webex om det är första gången du öppnar det.


 

Om Webex inte har installerats visas ett felmeddelande. Du kan kontakta administratören eller installera den senaste versionen av Webex som det hänvisas till i förutsättningarna ovan.

5

På alla du har flyttat! klickar du på starta om WebEx.

Fel kan uppstå om det inte går att flytta kontakter eller på grund av nätverksproblem. I verktyget Jabber visas en rapport och sedan nästa steg du kan vidta om några problem uppstår – kontakter som inte kan flyttas över (till exempel kontakter som inte redan finns i tjänsten cloud directory service som Webex använder eller lokala kontakter i Active directory som inte synkroniserats till molnet exporteras som en semikolonavgränsad (CSV)-fil för din referens. Du kan starta om det inbyggda verktyget när du vill om körningen misslyckas.


 

Du kan bara logga in på telefon tjänsten i en samtals app åt gången. Du kan till exempel inte logga in i telefon tjänsten på både Jabber och Webex på samma gång. Om du använder Jabber och loggar in till Webex frånkopplas telefon tjänsten i Jabber.