När du har startat Jabber och loggat in visas verktyget automatiskt efter en stund (det kan ta från fem minuter upp till tre timmar), men du kan köra det själv om du är redo genom att följa dessa steg. Du kan behöva starta om Jabber. Dina data i Jabber är skyddade och kommer inte att påverkas av att verktyget flyttar dina data till Webex.

Innan du börjar

Kontrollera att du har någon av följande Jabber-versioner som stöds:

Tabell 1. Versioner av Jabber som stöds

Plattform

Versioner

Korrigering

Vad migreras?

Jabber för Windows

De senaste större versionerna (MR): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Nej

Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

Tidigare MR: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Ja – ladda ned härifrån

Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

Jabber för Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Nej

Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

Kontrollera att du uppfyller kraven för Webex:

  • Webex: Septemberversionen eller senare måste vara installerad. Du kan behöva logga in innan Jabber-informationen kan migreras.

  • Vi rekommenderar att du hämtar Webex från https://www.webex.com/downloads.html eller från den webbplats som din administratör har angett, och att du sedan installerar det på det system där du redan använder Jabber.

1

Klicka på Hjälp och välj Flytta data till Webex.

2

Läs informationen på välkomstskärmen och klicka sedan på Nästa .

3

Markera de objekt som du vill flytta till Webex:

  • Kontakter – Flyttar de vanligaste kontakttyperna: katalogkontakter med befintliga e-postadresser i molnet, anpassade kontakter och foton och XMPP-federerade kontakter.
  • Inställningar – Flyttar samtalsinställningar: inställningar för videosamtal (på eller av), inställningar för aviseringar om ljud av (för chatt och samtal – inställningen Stäng av ljudet för alla om det gäller Jabber, annars standardinställningen i Webex), samt val av ljud- och videoenhet (den aktuella valda enheten om en angetts).
4

Klicka på Flytta till Webex.

En statusindikator visas som anger att dina data håller på att förberedas.

Nästa skärm meddelar att Webex kommer att startas om det installeras. Du kan behöva logga in i Webex om det är första gången du öppnar det.


 

Om Webex inte har installerats visas ett felmeddelande. Du kan kontakta din administratör eller installera den senaste versionen av Webex som anges i förhandskraven ovan.

5

På skärmen som anger att dina data har flyttats klickar du på Starta om Webex.

Fel kan uppstå om det inte går att flytta kontakter eller på grund av nätverksproblem. Verktyget i Jabber visar en rapport och nästa steg som du kan utföra om det uppstår problem – kontakter som inte kan flyttas (t.ex. kontakter som inte redan finns i molnkatalogtjänsten som Webex använder eller lokala kontakter i Active Directory som inte synkroniserades till molnet) exporteras som en CSV-fil (kommaavgränsad fil) som du kan granska vid behov. Du kan starta om det inbyggda verktyget när du vill om körningen misslyckas.