Po spuštění Jabber a přihlášení se nástroj automaticky zobrazí dočasně (může to trvat 5 minut – 3 hodiny), ale můžete jej spustit sami, když jste připraveni, pomocí těchto kroků. Může být nutné restartovat Jabber. Vaše data v Jabber jsou bezpečná a nebudou ovlivněna nástroje přesouvajícím data do Webex.

Než začnete

Ujistěte se, že používáte jedno z následujících podporovaných vydání aplikace Jabber:

Tabulka 1. Podporované verze aplikace Jabber

Platforma

Verze

Oprava

Která data jsou migrována

Jabber pro Windows

Poslední hlavní verze (MR): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

Ne

Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

Dřívější hlavní verze: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

Ano, stáhnout odsud

Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

Jabber pro Mac

12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

Ne

Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

Zajistěte splnění následujících požadavků pro Webex:

  • Doporučujeme stáhnout Webex z https://www.webex.com/downloads.html nebo ze stránky, na kterou vás odkázal váš správce, a pak nainstaloval do systému, ve kterém již používáte Jabber.

  • Ujistěte se, že instalujete nejnovější verzi aplikace. Před přesunem dat Jabber může být nutné se přihlásit do Webex.

1

Klikněte na tlačítko Nápověda a pak na možnost Přesunout data do Webex.

2

Přečtěte si úvodní obrazovku a pak klepněte na tlačítko Další .

3

Zaškrtněte položky, které chcete přesunout do Webex:

  • Kontakty – přesouvá nejběžnější typy kontaktů: kontakty v adresáři s existujícími e-maily v cloudu, vlastní kontakty a fotografie a XMPP federované kontakty.
  • Předvolby – přemístí předvolby volání: předvolby videohovoru (zapnuto nebo vypnuto), nastavení ztlumení oznámení (pro konverzace a hovory – ztlumit vše, pokud je to nastaveno v Jabber, jinak výchozí nastavení v Webex) a volba zvukového a video zařízení (aktuálně vybrané zařízení, pokud je nastaveno).
4

Klepněte na tlačítko Přesunout do Webex .

Uvidíte indikátor stavu, který říká, že vaše data jsou připravována.

Následující obrazovka zobrazuje, že Webex bude spuštěn, pokud je nainstalován. Pokud je to při prvním otevření aplikace, může být nutné se přihlásit do Webex.


 

Pokud Webex není nainstalován, zobrazí se chybové hlášení. Můžete se obrátit na správce nebo nainstalovat nejnovější verzi Webex, která je odkazovaná ve výše uvedených požadavcích.

5

Na obrazovce Vše je přesunuto! klepněte na tlačítko Restartovat Webex.

Pokud nelze kontakty přesunout nebo došlo k potížím se sítí, může dojít k chybám. Nástroj v Jabber zobrazí zprávu a další kroky, které můžete přijmout, pokud se vyskytnou nějaké problémy – všechny kontakty, které nejdou přesunout (například kontakty, které dosud nejsou v cloudové adresářové službě, kterou Webex používá, nebo v místních kontaktech ve službě Active Directory, které se nesynchronizují do cloudu) jsou exportovány jako textový soubor s oddělovači (CSV). Vestavěný nástroj můžete kdykoliv restartovat , pokud selže.


 

Přihlásit se můžete do telefonní služby pouze v jedné aplikaci volání zároveň. Například se nemůžete přihlásit do telefonní služby v aplikacích Jabber i Webex současně. Pokud používáte Jabber a přihlásíte se k Webex, je telefonní služba v Jabber odpojena.