• Tyto kontakty jsou přesunuty do Webex aplikace :

  • Kontakty adresáře Jabber, jejichž e-maily existují také ve službě cloudové Identity (stejná služba, kterou Webex aplikace používá).

  • Vlastní kontakty a fotografie

  • Sdružené kontakty XMPP


  Pokud nelze některé kontakty přesunout, mohou uživatelé pomocí vestavěného nástroje tyto kontakty exportovat do souboru CSV a tam si je prohlédnout. Aby se projevily změny, musí uživatelé restartovat aplikaci Webex aplikace .

 • Tyto preference uživatele jsou přesunuty do Webex aplikace :

  • Nastavení upozornění na konverzace (včetně funkce ztlumení všech), není-li v informacích o verzi aplikace Jabber uvedeno jinak

  • Nastavení upozornění na hovory (včetně funkce ztlumení všech)

  • Výběr zvukového zařízení a videozařízení (kromě VDI)

  • Předvolby videa pro příchozí hovory (zahájit s videem nebo bez videa)

Než začnete

 • Tento nástroj podporuje uživatele služby Jabber v aplikaci Webex Messenger, Unified CM IM and Presence, Jabber v režimu služby Team Messaging a v režimu Pouze telefon s kontakty.

 • Ujistěte se, že vaše organizace používá následující podporované verze aplikace Jabber a Webex :

  Tabulka 1. Podporované verze aplikace Jabber

  Platforma

  Verze

  Oprava

  Která data jsou migrována

  Jabber pro Windows

  Poslední hlavní verze (paní): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

  Ne

  Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

  Dřívější paní: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

  Ano, stáhnout odsud

  Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

  Jabber pro Mac

  12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

  Ne

  Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

 • Ujistěte se, že splňujete požadavky na Webex aplikace :

  • Webex aplikace : Verze musí být nainstalována nebo novější. před přesunem dat Jabber může být nutné se přihlásit.

  • Doporučujeme, aby uživatelé stáhli Webex aplikaci z https://www.webex.com/downloads.html , nebo abyste je přesměrovali na webovou stránku pomocí následujícího parametru. Pak uživatel může instalovat aplikaci Webex do systému, že Jabber již používá.

 • Uživatelé musí být ověřeni prostřednictvím služby Active Directory, aby měli přístup ke kontaktům.

 • Všechny uživatele adresáře musí být synchronizovány se službou identit, jinak nelze najít kontakt Webex aplikace .


  Vlastní kontakty jsou přesunuty tak jak jsou od Jabber do aplikace Webex.

1

otevřete Cisco Unified CM Administration rozhraní.

2

Vyberte > nastavení uživatele správy uživatelů > UC .

3

Vyberte jednu možnost:

 • V případě nové konfigurace klepněte na tlačítko Přidat nový a pak v části typ služby UC klepněte na tlačítko Jabber konfigurace klienta (Jabber-config. XML).
 • V případě existující konfigurace vyberte jako typ služby UC existující službu UC nakonfigurovanou s konfigurací klienta Jabber (Jabber-config. XML) .
4

Klepněte na tlačítko Další .

5

Zadání jména v části informace o službě UC naleznete další požadavky v Unified CM nápovědě.

6

Zadejte parametry v části parametry Konfigurace Jabber.


 

Tyto parametry nelze vybrat v aplikaci Unified CM. Je nutné je přidat jako vlastní parametry v části zásad.

parametry migrace Jabber do aplikace Webex

Parametr

Hodnota

Popis

EnableJabber2TeamsMigration

pravda

nepravda

Taguje uživatele jako kandidáty na přesunutí svých dat z Jabber do aplikace Webex. Tento proces spojuje seznam kontaktů uživatelů (kamarád) a představí Webex aplikaci .

pravda
Přesun dat z Jabber do aplikace Webex se automaticky zobrazí uživateli, pokud má pro obě aplikace odpovídající e-mailovou adresu. Přesun dat začne 5 minut až 3 hodiny poté, co se uživatel přihlásí do aplikace Jabber, nebo když ručně iniciuje přesun z nabídky Nápověda nebo z místního okna.
nepravda (výchozí)
Přesunutí dat z Jabber do aplikace Webex se aplikace automaticky nezobrazuje pro uživatele, ale je stále k dispozici, aby ji uživatel mohl spustit ručně pomocí nabídky nápověda.

WebexTeamsDownloadURL

Stažení URL

Určuje, kde uživatelé mohou stahovat Webex aplikace , pokud se během upgradu nestáhnou. Přidejte hodnotu této adresy URL, jinak budou uživatelé vyzváni ke kontaktování na správce systému.

Například (s využitím oficiální stránky ke stažení):

< WebexTeamsDownloadURL > https://www.webex.com/downloads.html </WebexTeamsDownloadURL > 
7

Klepněte na příkaz Uložit.

Další postup

Aby se oprava nebo verze údržby načetla, musí uživatelé aplikaci Jabber restartovat. Vybraným uživatelům se zobrazí obrazovka s dotazem, zda chtějí přesunout svá místní data a nastavení. Uživatelé mohou postupovat podle jednotlivých kroků nebo akci přeskočit, pokud ještě nejsou připraveni.


Obrazovka se zobrazí 5 minut až 3 hodiny poté, co se uživatel přihlásí do aplikace Jabber, nebo když ručně iniciuje přesun z nabídky Nápověda.


Pokud se tato data nepřesunou kvůli potížím se sítí, problémem se serverem nebo jiným důvodům, přepojení dat se ukončí, ale uživatelé se mohou o Webex aplikaci pokusit opakovat. Pokud krok nefunguje ani poté, co se opakovalo, uživatelé se zobrazí znovu po 24 hodinách, pokud je Webex aplikace stále přihlášena. Uživatelé jsou také vyzvání okamžitě, pokud se Webex aplikace znovu spustí.