1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От портала за извикване на потребители отидете на Настройки наобажданията .

3

Превключване на предупреждение за приоритет.

4

Изберете предварително определен график от падащото меню.


 

Ако не виждате график, който бихте искали да използвате за тази настройка, можете да добавите график в раздела Графици в повикващия потребителски портал. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за обаждания.

5

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Кога—Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Обаждания от—Изберете да приложите приоритетно предупреждение за обаждания от Произволен телефонен номер или Избор на телефонни номера . Ако изберете Избор на телефонни номера, въведете допълнителните подробности.
  • Предупреждавайте или Не предупреждавайте– Изберете дали бихте искали или не да приложите приоритетно предупреждение към обажданията, които се вписват в рамките на тези параметри.
6

Кликнете върху Запазване, за да запазите параметрите на предупреждението си за приоритет.

Графикът ви се добавя към таблица за предупреждение или "Не предупреждавай". Можете да редактирате или изтривате графици от таблиците, според нуждите.

7

Щракнете върху Запиши.