1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportalnaar Gespreksinstellingen.

3

Schakel Prioriteitwaarschuwing in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.


 

Als er geen planning wordt weergegeven die u voor deze instelling wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Plannen in de gebruikersportal voorbellen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van : selecteer deze optie om een prioriteitwaarschuwing toe te passen voor gesprekken vanaf Een telefoonnummerof Selecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Waarschuwing of Geen waarschuwing: kies of u wel of niet een prioriteitwaarschuwing wilt toepassen op de gesprekken diepassen binnen dezeparameters.
6

Klik op Opslaan om uw prioriteitwaarschuwingsparameters op te slaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel waarschuwing of Geen waarschuwing. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.