1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på Prioritetsvarsling.

4

Velg en forhåndsdefinert tidsplan fra rullegardinmenyen.


 

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan på fanen Tidsplaner i Anropsbrukerportalen. For mer informasjon, se Opprett en tidsplan for anropsinnstillinger.

5

Klikk på Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når – Velg din forhåndsdefinerte tidsplan fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra – Velg å bruke et prioritert varsel for anrop fra Alle telefonnummer eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, skriv inn tilleggsinformasjonen.
  • Varsling eller Ikke varsling – Velg om du vil bruke et prioritert varsel til anropene som passer innenfor disse parameterne.
6

Klikk på Lagre for å lagre prioriterte varslingsparametere.

Tidsplanen din legges til i en Varsling- eller Ikke varsling-tabell. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du setter opp og administrerer prioriterte varsler i den anropende brukerportalen.