1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Prioritert varsel og slå på bryteren.

3

Velg en forhåndsdefinert plan fra rullegardinlisten.


 

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan på Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprett en tidsplan som skal brukes på samtaleinnstillinger .

4

Klikk på Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Tidsplan – Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen for når du vil bli varslet om anrop fra rullegardinliste.
  • Anrop fra – Velg for å bruke et prioritert varsel for anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg Telefonnumre – Hvis du velger Velg Telefonnumre , skriver du inn tilleggsinformasjonen.
  • Varsel eller Ikke gi varsler – Velg om du vil bruke et prioritert varsel på anropene som passer innenfor disse parametrene.
5

Klikk på Lagre for å lagre prioriterte varselparametere.

Tidsplanen din er lagt til i en Varsel eller Ikke gi varsler tabell. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.


 
Ikke gi varsler har forrang over Varsel .
6

Klikk på Lagre.