1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za pozive idite na Postavke poziva.

3

Uključite prioritetno upozorenje.

4

Odaberite unaprijed definirani raspored iz padajućeg izbornika.


 

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na karticiRasporedina portalu za korisnike koji zovu. Više informacija potražite u odjeljku Kreiraj raspored za prijavu na postavke poziva.

5

Kliknite Dodaj raspored kako biste postavili sljedeće parametre:

  • Kadodaberete unaprijed definirani raspored u padajućem izborniku.
  • Pozivi iz- Odaberite za primjenu prioritetnog upozorenja za pozive s bilo kojeg telefonskog broja ili odaberite brojeve telefona. Odaberete li Select Phone Numbers, unesite dodatne detalje.
  • Upozorenje ili Ne upozorenje- odaberite želite li primijeniti prioritetno upozorenje na pozive koji odgovaraju ovim parametrima.
6

Kliknite Spremi kako biste spremili parametre prioritetnog upozorenja.

Vaš je raspored dodan u tablicu s upozorenjima ili Ne obavijesti. Rasporede možete uređivati ili brisati iz tablica prema potrebi.

7

Kliknite Spremi.

Primjer

Želiš li vidjeti kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o postavljanju i upravljanju prioritetnim upozorenjima na portalu za korisnike koji pozivaju.