1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za poziveidite na Postavke poziva.

3

Uključi/isključi na upozorenje prioriteta.

4

Na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.


 

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, raspored možete dodati na kartici Rasporedi nakorisničkom portalu za pozive. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje rasporeda za primjenu na postavke poziva.

5

Kliknite Dodaj raspored da biste postavili sljedeće parametre:

  • Kada– na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.
  • Pozivi iz– odaberite da biste primijenili upozorenje o prioritetu za pozive s bilo kojeg telefonskog broja iliodaberite telefonske brojeve. Ako odaberete Odabir telefonskih brojeva, unesite dodatne detalje.
  • Upozorenje ili Nemojteupozoravati – odaberite želite li primijeniti upozorenje o prioritetu na pozive koji se uklapaju u te parametre.
6

Kliknite Spremi da biste spremili parametre upozorenja prioriteta.

Raspored se dodaje u tablicu Upozorenja ili Ne upozoravaj. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.

7

Kliknite Spremi.