1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Włącz Alert priorytetowy.

4

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.


 

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chciałbyś użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy w Portalu użytkowników dzwoniących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

5

Kliknij opcję Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy – wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia od — wybierz, aby zastosować alert priorytetowy dla połączeń z Dowolny numer telefonu lub Wybierz numery telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe informacje.
  • Alert lub Nie alertuj — wybierz, czy chcesz zastosować alert priorytetowy do połączeń spełniających te parametry.
6

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać parametry alertów priorytetowych.

Twój harmonogram zostanie dodany do tabeli Alert lub Nie ostrzegaj. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo dotyczącą konfigurowania alertów priorytetowych i zarządzania nimi w portalu dzwoniącego użytkownika.