1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do Alertu Priorytetu i włącz przełącznik.

3

Wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany plan dni wolnych.


 

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram w harmonogramach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

4

Kliknij opcję Dodaj plan, aby ustawić następujące parametry:

  • Zaplanuj — wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany harmonogram, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach.
  • Połączenia z — wybierz, aby zastosować alert priorytetowy dla połączeń z Dowolnego Numeru Telefonu lub Wybierz Numery Telefonu — jeśli wybierzesz Wybierz Numery Telefonu, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Alert lub Nie ostrzegaj — wybierz, czy chcesz zastosować alert priorytetowy dla połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
5

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać priorytetowe parametry alertów.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Alert lub Nie ostrzegaj . W razie potrzeby możesz edytować lub usunąć plany z tych tabel.


 
Nie ostrzegaj ma pierwszeństwo przed alertem.
6

Kliknij opcję Zapisz.