1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawieniapołączeń.

3

Przełącz na Alert priorytetowy.

4

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.


 

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy w Portalu użytkownikówwywołujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

5

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z— wybierz, aby zastosować alert priorytetowy dla połączeń z dowolnego numeru telefonu lub wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Alert lub Nie wysyłajalertów — wybierz, czy chcesz zastosować alert priorytetowy do połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
6

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać parametry alertu priorytetowego.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Alert lub Nie wysyłaj alertów. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

7

Kliknij opcję Zapisz.