1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar.

3

Aktivera prioritetsvarning.

4

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.


 

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman i samtalsanvändarportalen. Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

5

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från– Välj för att tillämpa en prioritetsavisering för samtal från alla telefonnummer eller välj telefonnummer . Om du väljer Välj telefonnummer , anger du ytterligareuppgifter.
  • Avisering eller Få inte aviseringar – Välj om du vill tillämpa enprioritetsvarning för samtal som passar in inom dessa parametrar.
6

Klicka på Spara för att spara dina prioritetsvarningsparametrar.

Ditt schema läggs till i en avisering eller aviseringstabellen. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

7

Klicka på Spara.