1

Přejděte https://settings.webex.com na webex volání a vyberte je.

2

Na portálu volajícího uživatelepřejděte do nastavení volání .

3

Přepněte na prioritní výstrahu.

4

V rozevírací nabídce vyberte předdefinovaný plán.


 

Pokud nevidíte plán, který chcete použít pro toto nastavení, můžete přidat plán na kartě Plány naportálu volající uživatel. Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití v nastavení volání.

5

Kliknutím na Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy– Vyberte předdefinovaný plán z rozbalovací nabídky.
  • Volání z– Vyberte, chcete-li použít prioritní upozornění pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo Vybrat telefonní čísla . Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla ,zadejte další podrobnosti.
  • Upozornit nebo Neupozorňovat– Vyberte, zda chcete použít prioritní výstrahu na volání, která se vejdou do těchto parametrů.
6

Kliknutím na Uložit uložte prioritní parametry upozornění.

Váš plán se přidá do tabulky Upozornění nebo Neupozorňujte. Podle potřeby můžete plány z tabulek upravovat nebo odstraňovat.

7

Klikněte na položku Uložit.