1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Calling User Portal přejděte do Nastavení hovorů.

3

Přejděte do Priority Alert a zapněte přepínač.

4

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.


 

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat do Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

5

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro upozornění na hovory.
  • Hovory od – vyberte, chcete-li použít výstrahu o prioritě pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo vybrat telefonní čísla – pokud vyberete možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Upozornění nebo Neupozornění – zvolte, zda chcete použít upozornění o prioritě na hovory, které odpovídají těmto parametrům.
6

Parametry výstrah o prioritě uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Upozornění nebo Neupozornění . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Neupozorňovat má přednost před výstrahou.
7

Klikněte na možnost Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak nastavit a spravovat výstrahy o prioritách na portálu pro volající uživatele.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do Priority Alert a zapněte přepínač.

3

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.


 

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat do Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

4

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro upozornění na hovory.
  • Hovory od – vyberte, chcete-li použít výstrahu o prioritě pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo vybrat telefonní čísla – pokud vyberete možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Upozornění nebo Neupozornění – zvolte, zda chcete použít upozornění o prioritě na hovory, které odpovídají těmto parametrům.
5

Parametry výstrah o prioritě uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Upozornění nebo Neupozornění . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Neupozorňovat má přednost před výstrahou.
6

Klikněte na možnost Uložit.