1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra opkaldsbrugerportalenskal du gå til Opkaldsindstillinger.

3

Slå prioritetsmeddelelse til/fra.

4

Vælg et foruddefineret program fra rullemenuen.


 

Hvis du ikke ser en tidsplan, du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje et program på fanen Planlægger i opkaldsbrugerportalen. For yderligere oplysninger, se Opret en plan for at anvende på opkaldsindstillinger.

5

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

  • Når– Vælg dit foruddefinerede program fra rullemenuen.
  • Opkald fra– Vælg for at anvende en prioritetsmeddelelse for opkald fra Ethvert telefonnummer eller Vælg Telefonnumre . Hvis du vælger Vælg Telefonnumre , skal du indtaste de yderligereoplysninger.
  • Advarsel eller ikke advarsel – Vælg, om du vil anvende en prioritetsadvarsel eller ej fordeopkald, der passer inden for disse parametre.
6

Klik på Gem for at gemme dine prioritetsvarselsparametre.

Din planlægning er føjet til enmeddelelses- eller ikke advarselstabel. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.

7

Klik på Gem.