Форматът за дата и час по подразбиране е специфичен за вашата страна или регион. Например формат по подразбиране за Съединените щати е MM / DD / YY и 12-часа.

1

От изгледа на клиента в , отидете на Услуги , след което щракнете върху Настройки за https://admin.webex.comповикване> .

2

Променете форматите за дата и час и щракнете върху Запиши.

Всички телефони на бюрото във вашата организация се актуализират автоматично. Тази настройка не оказва влияние върху Cisco Webex Room Devices.