Domyślny format daty i godziny jest specyficzny dla Twojego kraju lub regionu. Na przykład domyślnym formatem dla Stanów Zjednoczonych jest MM/DD/RR i 12 godzin.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.commenu Przejdź do pozycji Usługi, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > połączeń.

2

Zmień formaty daty i godziny i kliknij przycisk Zapisz.

Wszystkie telefony stacjonarne w organizacji są aktualizowane automatycznie. To ustawienie nie ma wpływu na urządzenia Cisco Webex Room.