תבנית התאריך והשעה המוגדרים כברירת מחדל היא ספציפית למדינה או לאזור שלך. לדוגמה, תבנית ברירת המחדל עבור ארצות הברית היא MM/DD/YY ו-12 שעות.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםולאחר מכן לחץ על הגדרות התקשר >.

2

שנה את תבניות התאריך והשעה ולחץ על שמור.

כל הטלפונים השולחניים בארגון מתעדכנים באופן אוטומטי. הגדרה זו אינה משפיעה על התקני החדר של Cisco Webex .