Standard formatet för datum och tid är specifikt för ditt land eller din region. Standard formatet för USA är till exempel MM/DD/ÅÅ och 12 timmar.

1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch klickar sedan på Ring > Inställningar.

2

Ändra datum-och tids format och klicka på Spara.

Alla Skriv bords telefoner i din organisation uppdateras automatiskt. Den här inställningen påverkar inte Cisco Webex Room enheter.