Výchozí formát data a času je specifický pro vaši zemi nebo oblast. Výchozí formát pro Spojené státy je například MM/DD/RR a 12 hodin.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do části Služby apotom klikněte na Volat > Nastavení.

2

Změňte formáty data a času a klikněte na Uložit.

Všechny stolní telefony ve vaší organizaci se aktualizují automaticky. Toto nastavení nemá vliv na zařízení Cisco Webex Room.