Standard dato- og klokkeslettformat er spesifikt for landet eller regionen du bor i. Standardformatet for USA er for eksempel MM/DD/ÅÅ og 12-timers klokke.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og klikker deretter på Ring > Innstillinger.

2

Endre dato- og klokkeslettformatene og klikk på Lagre.

Alle bordtelefoner i organisasjonen oppdateres automatisk. Denne innstillingen påvirker ikke Cisco Webex Room-enheter.