Първо проверете дали Webex App е нагоре и работи правилно. Можете да проверите https://status.webex.com , за да получите най-новото състояние. Или, в Webex App за Windows и Mac, можете също да използвате програмата за проверка на здравето в рамките на самото приложение.

Ако сте в домашна мрежа, уверете се, че други устройства не завързват честотна лента. Основни виновници за използване на честотната лента са видео стрийминг, онлайн игри и интернет разговори. Други устройства може да заемат честотната лента или връзката ви може да не отговаря на минималните изисквания за изпълнение на приложението. Интернет връзката също може да не отговаря на изискванията за минимална честотна лента.

От същата мрежа, в която се опитвате да използвате приложението, изпълнете най-медианата във Firefox или Chrome на компютъра си. Копирайте резултатите в клипборда си и ги поставете в текстов файл, в случай че трябва да ги предоставите на екипа за поддръжка.

Ако все още имате проблеми с аудио и видео в Webex App, можете да се свържете с екипа за поддръжка на вашата фирма или да отворите калъф за поддръжка на Webex App. Прикачете текстовия файл с резултатите от мрежовия тест.