Kontrollera först om Webex-appen är igång och körs korrekt. Du kan kontrollera https://status.webex.com för att få den senaste statusen. I Webex-appen för Windows och Mac kan du också använda hälsokontrollen i själva appen.

Om du är i ett hemnätverk ska du se till att andra enheter inte ansluter bandbredd. Huvudgärningsmän för bandbreddsanvändning är videoströmning, onlinespel och internetsamtal. Andra enheter kan ockupera bandbredden eller din anslutning kanske inte uppfyller minimikraven för att köra appen. Internetanslutningen kanske inte uppfyller minimikraven för bandbredd.

Från samma nätverk som du försöker använda appen på kör du mediatest i Firefox eller Chrome på datorn. Kopiera resultaten till urklipp och klistra in dem i en textfil om du behöver tillhandahålla dem till supportteamet.

Om du fortfarande har problem med ljud och video i Webex-appen kan du kontakta ditt företags supportteam eller öppna ett supportärende för Webex-appen. Bifoga textfilen med resultaten från nätverkstestet.