Najpierw sprawdź, czy aplikacja Webex działa poprawnie. Możesz sprawdzić https://status.webex.com , aby uzyskać najnowszy status. Lub, w aplikacji Webex dla Windows i Mac, możesz również użyć Health Checker w samej aplikacji.

Jeśli korzystasz z sieci domowej, upewnij się, że inne urządzenia nie wiążą przepustowości. Głównymi winowajcami wykorzystania przepustowości są strumieniowe przesyłanie wideo, gry online i połączenia internetowe. Inne urządzenia mogą zajmować przepustowość lub połączenie może nie spełniać minimalnych wymagań do uruchomienia aplikacji. Połączenie internetowe może również nie spełniać minimalnych wymagań dotyczących przepustowości.

W tej samej sieci, w której próbujesz korzystać z aplikacji, uruchom test multimediów w Przeglądarce Firefox lub Chrome na komputerze. Skopiuj wyniki do schowka i wklej je do pliku tekstowego na wypadek, gdybyś musiał dostarczyć je zespołowi pomocy technicznej.

Jeśli nadal masz problemy z dźwiękiem i wideo w aplikacji Webex, możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej swojej firmy lub otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej dla aplikacji Webex. Dołącz plik tekstowy z wynikami testu sieci.