Преглед на настройката на модула за разширение на клавиатурата на серията Cisco 6800

Модулът за разширение на клавиатурата на Cisco IP телефон 6800 добавя допълнителни програмируеми бутони към телефона. Програмируемите бутони могат да се зададат като бутони за бързо набиране или бутони за функции на телефона.

Мултиплатформеният телефон Cisco IP телефон 6851 поддържа само един модул за разширение на клавиатурата. Модулът за разширение на клавиатурата предлага 14 линии или програмируеми бутони и две страници. Всяка страница съдържа 14 линии или бутони.

Хардуер и бутони на модула за разширение на клавиатурата

Таблицата по-долу описва функциите на модула за разширение на клавиатурата.

1

LCD екран—Показва телефонния номер, името и икона. Иконите показват състоянието на линията и зададената за тази линия телефонна услуга.

2

Осветени бутони – 14 бутона. Всеки от бутоните съответства на една линия (както на телефона). Светлините под всеки бутон показват състоянието на съответната линия, както следва:

 • не свети – бутонът не е конфигуриран.

 • постоянен зелен цвят—Линията е конфигурирана правилно, регистрирана успешно и е свободна.

 • постоянен червен цвят—Линията се използва и е в активно повикване или има едно паркирано повикване.

 • свети постоянно/примигва в кехлибарено – при настройката на тази функция е възникнала конфигурационна грешка.

3

Бутони за страница – 2 бутона. Бутонът за страница 1 е отбелязан с 1, а бутонът за страница 2 – с 2. Светлините във всеки бутон показват състоянието на страницата, както следва:

 • свети постоянно в зелено – страницата е визуализирана.

 • не свети – страницата не е визуализирана.

 • постоянен кехлибарен цвят—Страницата не се вижда, но има едно или повече предупреждаващи повиквания.

Намерете информация относно модула за разширение на клавиатурата на телефона

Администраторът може да Ви помоли за информация относно модула за разширение на клавиатурата, който е добавен към телефона Ви. Тази информация уникално идентифицира модула за разширение на клавиатурата за целите на отстраняването на неизправности.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Състояние > аксесоари .

3

Изберете Attendant Console, модул 1 .

4

Натиснете Подробности.

На екрана Подробности за принадлежностите можете да видите подробностите.

 • Име : Показва името, присвоено на модула за разширяване на ключа.

 • Уредът е разрешен : Показва Да или Не, ако модулът за разширяване на свързания ключ е активиран или деактивиран съответно.

 • Единица онлайн : Показва Да или Не, ако модулът за разширяване на свързания ключ е съответно онлайн или офлайн.

 • Хардуерна версия : Показва хардуерната версия на модула за разширяване на ключа.

 • Версия на софтуера : Показва версията на софтуера, инсталирана в модула за разширяване на ключа.

 • VID : Показва разширението на телефонния телефон, от който се изпраща изходящото обаждане.

 • Сериен номер : Показва серийния номер на модула за разширяване на ключа.

 • Име на продукта : Показва името, което сте присвоили на модула за разширяване на ключа.

 • Описание : Показва описание за модула за разширяване на ключа. Например модул за разширение на клавиатурата за Cisco IP телефон 6800

Регулиране на контраста на модула за разширение на клавиатурата

Можете да регулирате контраста на екрана на модула за разширение на клавиатурата, за да улесните четенето на екрана.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Предпочитания за потребители > предпочитанията на конзолата attendant .

3

Изберете Ниво на контраста.

4

Натиснете навигационния клъстер нагоре, за да увеличите контраста или надолу, за да го намалите.

5

Натиснете Запис, за да запишете нивото на контраста.

Промяна на режима на дисплея на модула за разширение на клавиатурата от телефона

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Предпочитания за потребители > предпочитанията на конзолата attendant .

3

Изберете Режим на дисплея.

4

Натиснете бутона Избор на навигационния клъстер, за да изберете режим на дисплея.

Опциите са:

 • И двата
 • Име
 • Външен
5

Натиснете Запис, за да запишете режима на дисплея.