Преглед на настройките на модула за разширение на клавиатурата за серията Cisco 6800

Мултиплатформеният телефон Cisco IP телефон 6851 поддържа само един модул за разширение на клавиатурата. Модулът за разширение на клавиатурата предлага 14 линии или програмируеми бутони и две страници. Всяка страница съдържа 14 линии или бутони.

Хардуер и бутони на модула за разширение на клавиатурата

Таблицата по-долу описва функциите на модула за разширение на клавиатурата.

1

LCD екран—Показва телефонния номер, името и икона. Иконите показват състоянието на линията и зададената за тази линия телефонна услуга.

2

Осветени бутони – 14 бутона. Всеки от бутоните съответства на една линия (както на телефона). Светлините под всеки бутон показват състоянието на съответната линия, както следва:

 • не свети – бутонът не е конфигуриран.

 • постоянен зелен цвят—Линията е конфигурирана правилно, регистрирана успешно и е свободна.

 • постоянен червен цвят—Линията се използва и е в активно повикване или има едно паркирано повикване.

 • свети постоянно/примигва в кехлибарено – при настройката на тази функция е възникнала конфигурационна грешка.

3

Бутони за страница – 2 бутона. Бутонът за страница 1 е отбелязан с 1, а бутонът за страница 2 – с 2. Светлините във всеки бутон показват състоянието на страницата, както следва:

 • свети постоянно в зелено – страницата е визуализирана.

 • не свети – страницата не е визуализирана.

 • постоянен кехлибарен цвят—Страницата не се вижда, но има едно или повече предупреждаващи повиквания.

Намиране на информация относно модула за разширение на клавиатурата на телефона

Администраторът може да Ви помоли за информация относно модула за разширение на клавиатурата, който е добавен към телефона Ви. Тази информация уникално идентифицира модула за разширение на клавиатурата за целите на отстраняването на неизправности.

1

Приложения за пресата .

2

Изберете Състояние > Аксесоари.

3

Изберете Attendant Console, модул 1 .

4

Натиснете Подробности.

На екрана Подробности за принадлежностите можете да видите подробностите.

 • Име: Показва зададеното на модула за разширение на клавиатурата име.

 • Активиран модул: Показва „Да“ или „Не“, в зависимост от това дали свързаният модул за разширение на клавиатурата е активиран или деактивиран.

 • Модулът е онлайн: Показва „Да“ или „Не“, в зависимост от това дали свързаният модул за разширение на клавиатурата е онлайн или офлайн.

 • Версия на хардуера: Показва хардуерната версия на модула за разширение на клавиатурата.

 • Софтуерна версия: Показва софтуерната версия, инсталирана на модула за разширение на клавиатурата.

 • VID: показва разширението на повикващия телефон, от който е изпратено външното повикване.

 • Сериен номер: Показва серийният номер на модула за разширение на клавиатурата.

 • Наименование на продукта: Показва името на продукта, който сте задали на модула за разширение на клавиатурата.

 • Описание: Показва описание за модула за разширение на клавиатурата. Например модул за разширение на клавиатурата за Cisco IP телефон 6800

Регулиране на контраста на модула за разширение на клавиатурата

Можете да регулирате контраста на екрана на модула за разширение на клавиатурата, за да улесните четенето на екрана.

1

Приложения за пресата .

2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания на конзолата за придружители.

3

Изберете Ниво на контраста.

4

Натиснете навигационния клъстер нагоре, за да увеличите контраста или надолу, за да го намалите.

5

Натиснете Запис, за да запишете нивото на контраста.

Промяна на режима на дисплея на модула за разширение на клавиатурата от телефона

1

Приложения за пресата .

2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания на конзолата за придружители.

3

Изберете Режим на дисплея.

4

Натиснете бутона Избор на навигационния клъстер, за да изберете режим на дисплея.

Опциите са:

 • И двата
 • Име
 • Външен
5

Натиснете Запис, за да запишете режима на дисплея.