Oversikt over oppsett av utvidelsesmodul for Cisco 6800-serien

Cisco IP-telefon 6800 utvidelsesmodul tilfører telefonen ekstra programmerbare knapper. De programmerbare knappene kan konfigureres som kortnummerknapper eller telefonfunksjonsknapper.

Cisco IP-telefon 6851 for flere plattformer telefonen støtter bare én utvidelsesmodul. Utvidelsesmodulen gir 14 linjer eller programmerbare knapper og to sider. Hver side inneholder 14 linjer eller knapper.

Knapper og maskinvare på utvidelsesmoduler

Følgende tabell beskriver funksjoner i utvidelsesmodulen.

1

LCD-skjerm – viser telefonnummer, navn og ikon. Ikoner viser linjestatus og hvilken telefontjeneste som er tilordnet den linjen.

2

Belyste taster – 14 linjetaster. Hver tast er knyttet til én linje (samme som på telefonen). Lysene under hver knapp indikerer statusen til korresponderende linje som følger:

 • Lys av – Tasten er ikke konfigurert.

 • Lysende grønn – Linjen er riktig konfigurert og registrert og har ledig-status.

 • Lysende rød – Linjen er i bruk og har en aktiv samtale eller en parkert samtale.

 • Lysende gul – Det oppstod en konfigurasjonsfeil da denne funksjonen ble konfigurert.

3

Sidetaster – 2 taster. Tasten for side 1 er merket som 1 og tasten for side 2 er merket som 2. Lysene på hver knapp indikerer statusen til siden som følger:

 • Lysende grønn – Side vises.

 • Lys av – Side vises ikke.

 • Lysende gul – side vises ikke, men har ett eller flere varselanrop.

Finne informasjon om utvidelsesmodulen til telefonen

Administrator kan be om informasjon om utvidelsesmodulen som er lagt til telefonen din. Disse opplysningene identifiserer utvidelsesmodulen i forbindelse med feilsøking.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Status > tilbehør .

3

Velg Attendant-konsoll 1 (Attendant Console Unit1).

4

Trykk på Detaljer.

I skjermbildet Tilbehørsdetaljer (Accessories details) ser du detaljene:

 • Navn : Viser navnet som er tilordnet til taste Utvidelses modulen.

 • Enhet aktivert : Viser Ja eller Nei hvis den sammenkoblede taste Utvidelses modulen er aktivert eller deaktivert.

 • Enhet tilkoblet : Viser Ja eller Nei hvis den tilkoblede taste Utvidelses modulen bare er tilkoblet eller frakoblet.

 • Maskin vare versjon : Viser maskin vare versjonen for taste Utvidelses modulen.

 • Program vare versjon : Viser program vare versjonen som er installert i taste Utvidelses modulen.

 • VID : Angir intern nummeret på den anropende telefonen som den utgående samtalen sendes fra.

 • Serie nummer : Viser serie nummeret til taste Utvidelses modulen.

 • Produkt navn : Viser navnet du tilordnet til taste Utvidelses modulen.

 • Beskrivelse : Viser en beskrivelse for taste Utvidelses modulen. For eksempel Utvidelsesmodul for Cisco IP-telefon 6800.

Justere kontrast på utvidelsesmodulen

Du kan endre kontrasten på skjermen på utvidelsesmodulen for å gjøre skjermen enklere å lese.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg bruker innstillinger > Innstillinger for svar-konsollen .

3

Velg Kontrastnivå.

4

Trykk opp på navigasjonsgruppen for å øke kontrasten eller ned for å redusere kontrasten.

5

Trykk på Lagre for å lagre kontrastnivået.

Endre visningsmodus for utvidelsesmodul fra telefonen

1

Trykk på Programmer .

2

Velg bruker innstillinger > Innstillinger for svar-konsollen .

3

Velg Visningsmodus.

4

Trykk på Velg-tasten i navigasjonsgruppen for å velge visningsmodus.

Alternativene er:

 • Begge
 • Navn
 • Int
5

Trykk på Lagre å lagre visningsmodus.