Oversikt over oppsett av tasteutvidelsesmoduler i Cisco 6800-serien

Cisco IP-telefon 6851 for flere plattformer telefonen støtter bare én utvidelsesmodul. Utvidelsesmodulen gir 14 linjer eller programmerbare knapper og to sider. Hver side inneholder 14 linjer eller knapper.

Knapper og maskinvare for tasteutvidelsesmodul

Følgende tabell beskriver funksjoner i utvidelsesmodulen.

1

LCD-skjerm – viser telefonnummer, navn og ikon. Ikoner viser linjestatus og hvilken telefontjeneste som er tilordnet den linjen.

2

Belyste taster – 14 linjetaster. Hver tast er knyttet til én linje (samme som på telefonen). Lysene under hver knapp indikerer statusen til korresponderende linje som følger:

 • Lys av – Tasten er ikke konfigurert.

 • Lysende grønn – Linjen er riktig konfigurert og registrert og har ledig-status.

 • Lysende rød – Linjen er i bruk og har en aktiv samtale eller en parkert samtale.

 • Lysende gul – Det oppstod en konfigurasjonsfeil da denne funksjonen ble konfigurert.

3

Sidetaster – 2 taster. Tasten for side 1 er merket som 1 og tasten for side 2 er merket som 2. Lysene på hver knapp indikerer statusen til siden som følger:

 • Lysende grønn – Side vises.

 • Lys av – Side vises ikke.

 • Lysende gul – side vises ikke, men har ett eller flere varselanrop.

Finn informasjon om tasteutvidelsesmodulen på telefonen din

Administrator kan be om informasjon om utvidelsesmodulen som er lagt til telefonen din. Disse opplysningene identifiserer utvidelsesmodulen i forbindelse med feilsøking.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Status > Tilbehør.

3

Velg Attendant-konsoll 1.

4

Trykk på Detaljer.

I skjermbildet Tilbehørsdetaljer ser du detaljene:

 • Navn: viser navnet som er tilordnet til utvidelsesmodulen.

 • Enhet aktivert: viser Ja eller Nei hvis den tilkoblede utvidelsesmodulen er henholdsvis aktivert eller deaktivert.

 • Enhet tilkoblet: viser Ja eller Nei hvis den tilkoblede utvidelsesmodulen er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet.

 • Maskinvareversjonen: viser maskinvareversjonen til utvidelsesmodulen.

 • Programvareversjon: viser programvareversjonen som er installert i utvidelsesmodulen.

 • VID: viser internnummeret på den ringende telefonen som et utgående anrop kommer fra.

 • Serienummer: viser serienummeret til tasteutvidelsesmodulen.

 • Produktnavn: viser navnet som du har tilordnet til utvidelsesmodulen.

 • Beskrivelse: viser en beskrivelse av utvidelsesmodulen. For eksempel Utvidelsesmodul for Cisco IP-telefon 6800.

Justere kontrasten til tasteutvidelsesmodulen

Du kan endre kontrasten på skjermen på utvidelsesmodulen for å gjøre skjermen enklere å lese.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Innstillinger for Attendant-konsollen.

3

Velg Kontrastnivå.

4

Trykk opp på navigasjonsgruppen for å øke kontrasten eller ned for å redusere kontrasten.

5

Trykk på Lagre for å lagre kontrastnivået.

Endre visningsmodus for tasteutvidelsesmodulen fra telefonen

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Innstillinger for Attendant-konsollen.

3

Velg Visningsmodus.

4

Trykk på Velg-tasten i navigasjonsgruppen for å velge visningsmodus.

Alternativene er:

 • Begge
 • Navn
 • Int
5

Trykk på Lagre å lagre visningsmodus.