Oversigt over tastudvidelsesmoduler i Cisco 6800-serien

Tastudvidelsesmodulet til Cisco IP-telefon 6800 tilføjer ekstra programmerbare knapper til telefonen. De programmerbare taster kan konfigureres som hurtigopkaldopstaster eller telefonens funktionstaster.

Cisco IP-telefon 6851-multiplatformstelefon understøtter kun ét tastudvidelsesmodul. Tastudvidelsesmodulet giver 14 linjer eller programmerbare knapper og to sider. Hver side indeholder 14 linjer eller taster.

Tastudvidelsesmodul – knapper og hardware

Følgende tabel beskriver funktionerne på tastudvidelsesmodul.

1

LCD-skærm – viser det telefonnummer, navn og ikon. Ikoner angiver linjestatussen og den telefontjeneste, der tildelt på denne linje.

2

Oplyste knapper – 14 knapper. Hver knap svarer til én linje (samme som på telefonen). Lysene under hver tast angiver tilstanden for den tilhørende linje således:

 • lys slukket – knap er ikke konfigureret.

 • grønt, konstant – linje er konfigureret korrekt og registreret og er i inaktiv tilstand.

 • rødt, konstant – linjen er i brug og har et aktivt opkald på den eller et parkeret opkald.

 • gult, konstant/blinker – der skete en konfigurationsfejl, da denne funktion blev konfigureret.

3

Sideknapper – 2 taster. Knappen for side 1 er angivet som 1, og knappen for side 2 er angivet som 2. Lamperne under hver tast angiver tilstanden for siden således:

 • grønt, konstant – Siden vises.

 • lampen slukket – Siden er ikke vist.

 • gult, konstant – Siden er ikke vist. men har en eller flere opkaldsbeskeder på siden.

Find oplysninger om tastudvidelsesmodulet på din telefon

Administratoren kan bede om oplysninger om det tasteudvidelsesmodul, der er føjet til din telefon. Oplysningerne identificerer entydigt tastudvidelsesmodulet til brug for fejlfinding.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Status > Tilbehør.

3

Vælg Attendant Console enhed1.

4

Tryk på Detalje.

På skærmen Tilbehørsoplysninger får du vist detaljerne:

 • Navn: Viser det navn, der er tildelt til tastudvidelsesmodulet.

 • Enhed aktiveret: Viser Ja eller Nej, hvis det tilsluttede tastudvidelsesmodulet er henholdsvis aktiveret eller deaktiveret.

 • Enhed online: Viser Ja eller Nej, hvis det tilsluttede tastudvidelsesmodul er henholdsvis online eller offline.

 • Hardwareversion: Viser versionen af tastudvidelsesmodulets hardware.

 • Softwareversion: Viser den softwareversion, der er installeret på tastudvidelsesmodulet.

 • VID: Angiver lokalnummeret på opkaldstelefonen, hvorfra det udgående opkald sendes.

 • Serienummer: Viser serienummer på tastudvidelsesmodulet.

 • Produktnavn: Viser det navn, du har tildelt til tastudvidelsesmodulet.

 • Beskrivelse: Viser en beskrivelse for tastudvidelsesmodulet. Det kunne f.eks. være Cisco IP-telefon 6800-tasteudvidelsesmodul.

Juster kontrasten på tastudvidelsesmodulet

Du kan justere kontrasten på skærmen til tastudvidelsesmodulet for at gøre skærmen nemmere at læse.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Indstillinger for fremmødekonsol.

3

Vælg kontrastniveau.

4

Tryk navigationsklyngen op for at øge eller ned for at mindske kontrasten.

5

Tryk på Gem for at gemme kontrastniveauet.

Skift visningstilstanden for tastudvidelsesmodulet fra telefonen

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Indstillinger for fremmødekonsol.

3

Vælg visningstilstand.

4

Tryk på knappen Vælg på navigationsklyngen for at vælge en visningstilstand.

Mulighederne er:

 • Begge
 • Navn
 • Lokalnr.
5

Tryk på Gem for at gemme visningstilstanden.