Pregled postavljanja modula za proširenje ključa Cisco serije 6800

Modul za proširenje tipki telefona Cisco IP Phone 6800 telefonu dodaje dodatne programabilne gumbe. Programibilni gumbi mogu se postaviti kao gumbi za brzo biranje ili gumbi za značajke telefona.

Cisco IP telefon 6851 telefon s više platformi podržava samo jedan modul za proširenje tipki telefona. Modul za proširenje tipki dodaje 14 linija ili programabilnih gumba i dvije stranice. Svaka stranica sadrži 14 linija ili gumba.

Gumbi i hardver za Cisco IP Phone modul za proširenje tipki

U sljedećoj su tablici opisane značajke modula za proširenje ključa.

1

LCD zasloni – prikazuje broj telefona, ime i ikonu. Ikone navedene u statusu linije i telefonska usluga dodijeljena toj liniji.

2

Osvjetljeni gumbi – 14 gumbi. Svaki gumb odgovora jednoj liniji (isto kao na telefonu). Svjetlo iznad svakog gumba pokazuje stanje odgovarajuće linije na sljedeći način:

 • ne svijetli – gumb nije konfiguriran.

 • postojano zeleno – linija j ispravno konfigurirana i uspješno registrirana te je u stanju mirovanja.

 • postojano crveno – linija se koristi i ima aktivan poziv ili jedan spremljeni poziv.

 • postojano žuto/treperi žuto – prilikom postavljanja ove značajke došlo je do pogreške konfiguracije.

3

Gumbi stranice – 2 gumba. Gumb za stranicu 1 označen je kao 1, a gumb za stranicu 2 kao 2. Svijetljenje gumba pokazuje stanje stranice na sljedeći način:

 • stalno zeleno – prikazana je stranica.

 • ne svijetli – stranica nije prikazana.

 • postojano žuto – stranica nije prikazana i ima više upozorenja na pozive na stranici.

Pronađi informacije o modulu za proširenje ključa za vaš telefon

Vaš administrator može zatražiti informacije o modulu za proširenje ključa koji je dodan vašem telefonu. Ova informacija jedinstveno identificira modul za proširenje ključa u svrhe otklanjanja poteškoća.

1

Pritisnite Programi .

2

Odaberite Status > pribor .

3

Odaberite Konzola polaznika Unit1 .

4

Pritisnite Detalj.

Na zaslonu Detalji pribora vidite detalje:

 • Ime : Prikazuje ime dodijeljeno ključnim modulu proširenja.

 • Uređaj je omogućen : Prikazuje da ili ne ako je povezan ili onemogućen modul za proširenje ključa.

 • Unit online : Prikazuje da ili ne ako je povezan ključni modul proširenja online ili izvanmrežno.

 • Hardverska verzija : Prikazuje hardversku verziju ključa proširenja modula.

 • Softverska verzija : Prikazuje softversku verziju instaliranu u ključnim modulu proširenja.

 • VID : Označava proširenje na pozivnog telefona iz kojeg se šalje izlazni poziv.

 • Serijski broj : Prikazuje serijski broj ključnog modula za proširenje.

 • Naziv proizvoda : Prikazuje naziv koji ste dodelili ključnim modulu proširenja.

 • Opis/kontrola : Prikazuje opis ključnih modula proširenja. Na primjer, Cisco IP Phone 6800 modul za proširenje ključa.

Prilagodi kontrast modula za proširenje ključa

Kontrast zaslona modula za proširenje ključa možete prilagoditi kako biste lakše čitali sa zaslona.

1

Pritisnite Programi .

2

Odaberite korisničke preference > preferencama konzole za pomoćnike .

3

Odaberite Razina kontrasta.

4

Pritisnite skupinu Navigacija gore ili dolje kako biste povećali ili smanjili kontrast.

5

Pritisnite Spremi za spremanje razine kontrasta.

Promijeni način rada zaslona modula za proširenje ključa iz telefona

1

Pritisnite Programi .

2

Odaberite korisničke preference > preferencama konzole za pomoćnike .

3

Odaberi Način rada zaslona.

4

Pritisnite gumb Select button of the Navigation cluster to choose a display mode.

Opcije su:

 • Oboje
 • Ime
 • Kućni broj
5

Pritisnite Spremi za spremanje načina rada zaslona.