Přehled nastavení rozšiřujícího modulu tlačítek telefonu Cisco 6800 Series

Rozšiřující modul tlačítek Cisco IP telefonu 6800 poskytuje další programovatelná tlačítka. Programovatelná tlačítka lze nastavit jako tlačítka rychlé volby nebo tlačítka funkcí telefonu.

Víceplatformový Cisco IP telefon 6851 podporuje jen jeden rozšiřující modul tlačítek. Rozšiřující modul tlačítek poskytuje 14 linek nebo programovatelných tlačítek a dvě stránky. Každá stránka obsahuje 14 linek nebo tlačítek.

Tlačítka a hardware rozšiřujícího modulu tlačítek

Následující tabulka popisuje funkce rozšiřujícího modulu tlačítek.

1

LCD obrazovky: Zobrazují telefonní číslo, jméno a ikonu. Ikony označují stav linky a telefonní službu přiřazenou k dané lince.

2

Podsvícená tlačítka: 14 tlačítek. Každé tlačítko odpovídá jedné lince (stejné jako na telefonu). Kontrolky na tlačítkách označují stav příslušných linek:

 • Zhasnutá kontrolka : Tlačítko není nakonfigurované.

 • Svítí zelená kontrolka : Linka je nakonfigurovaná správně, byla úspěšně zaregistrována a je ve stavu nečinnosti.

 • Svítí červená kontrolka : Linka se používá a probíhá na ní hovor nebo má zaparkovaný hovor.

 • Svítí/bliká žlutá kontrolka : Při nastavování této funkce došlo k chybě konfigurace.

3

Tlačítka stránek – 2 tlačítka. Tlačítko pro stranu 1 je označeno jako 1 a tlačítko pro stranu 2 je označeno jako 2. Kontrolky na tlačítkách označují stav dané stránky:

 • Zelená kontrolka – stránka je zobrazena.

 • Zhasnutá kontrolka – stránka není zobrazena.

 • Svítí žlutá kontrolka : Stránka není zobrazena, je však na ní jeden nebo více vyzvánějících hovorů.

Vyhledání informací o rozšiřujícím modulu tlačítek telefonu.

Správce vás může požádat o zjištění informací o rozšiřujícím modulu tlačítek, který byl připojen k vašemu telefonu. Tyto informace jednoznačně identifikují každý rozšiřující modul tlačítek pro účely řešení potíží.

1

Stiskněte tlačítko Aplikace .

2

Vyberte možnosti Stav > Příslušenství.

3

Vyberte možnost Jednotka 1 konzole operátora.

4

Stiskněte možnost Podrobnosti.

Na obrazovce Podrobnosti o příslušenství se zobrazují tyto informace:

 • Název: Název přiřazený k rozšiřujícímu modulu tlačítek.

 • Jednotka povolena: Zde se zobrazí Ano či Ne podle toho, zda je připojený rozšiřující modul tlačítek povolený nebo zakázaný.

 • Jednotka je online: Zde se zobrazí Ano či Ne podle toho, zda je připojený rozšiřující modul tlačítek online nebo offline.

 • Verze hardwaru: Číslo verze hardwaru rozšiřujícího modulu tlačítek.

 • Verze softwaru: Verze softwaru nainstalovaného v rozšiřujícím modulu tlačítek.

 • VID: Označuje linku volajícího telefonu, ze které je odesílán odchozí hovor.

 • Sériové číslo: Sériové číslo rozšiřujícího modulu tlačítek.

 • Název produktu: Název, který jste k rozšiřujícímu modulu tlačítek přiřadili.

 • Popis: Popis rozšiřujícího modulu tlačítek. Například Rozšiřující modul tlačítek Cisco IP telefonu 6800.

Nastavení kontrastu rozšiřujícího modulu tlačítek

Úpravou kontrastu obrazovky rozšiřujícího modulu tlačítek můžete zlepšit čitelnost zobrazených informací.

1

Stiskněte tlačítko Aplikace .

2

Vyberte možnosti Předvolby uživatele > Předvolby konzole operátora.

3

Vyberte možnost Úroveň kontrastu.

4

Stisknutím navigační části nahoru kontrast zvýšíte, stisknutím dolů jej snížíte.

5

Stisknutím tlačítka Uložit úroveň kontrastu uložíte.

Změna režimu zobrazení pro rozšiřující modul tlačítek za použití telefonu

1

Stiskněte tlačítko Aplikace .

2

Vyberte možnosti Předvolby uživatele > Předvolby konzole operátora.

3

Vyberte možnost Režim zobrazení.

4

Stisknutím tlačítka Vybrat v navigační části zvolte požadovaný režim zobrazení.

K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Obojí
 • Název
 • Číslo linky
5

Zvolený režim zobrazení uložte stisknutím tlačítka Uložit.