Översikt över inställning av expansionsmodul för Cisco 6800-serien

Cisco IP-telefon 6800 expansionsmodul lägger till fler programmerbara knappar i telefonen. De programmerbara knapparna kan konfigureras som kortnummerknappar eller telefonfunktionsknappar.

Cisco IP-telefon 6851 multiplattformstelefon stöder endast en knappexpansionsmodul. Knappexpansionsmodulen ger 14 linjer eller programmerbara knappar och två sidor. Varje sida innehåller 14 linjer eller knappar.

Knappar och maskinvara till knappexpansionsmoduler

Följande tabell beskriver expansionsmodulens funktioner.

1

LCD-skärmar – visar telefonnummer, namn och ikon. Ikoner visar linjestatus och telefontjänst som tilldelats linjen.

2

Knappar med lampor – 14 knappar. Varje knapp motsvarar en linje (precis som på telefonen). Lampan under varje knapp indikerar status för motsvarande linje enligt följande:

 • lampan av – Knappen inte konfigurerad.

 • fast grönt – linjen korrekt konfigurerad, registrerad och i passivt tillstånd.

 • fast rött – linjen används och har ett aktivt samtal eller har ett parkerat samtal.

 • gul fast/blinkande – Ett konfigurationsfel uppstod när den här funktionen ställdes in.

3

Sidans knappar – två knappar. Knappen för sidan 1 är märkt med 1 och knappen för sidan 2 är märkt med 2. Lampan i varje knapp indikerar status för sidan enligt följande:

 • fast grönt – Sidan visas.

 • lampan av – Sidan visas inte.

 • fast gult – sidan visas inte, men innehåller ett eller flera aviseringssamtal.

Hitta information om expansionsmodulen på din telefon

Administratören kan begära information om knappexpansionsmodulen som läggs till i din telefon. Informationen identifierar den individuella expansionsmodulen för att felsökning ska kunna utföras.

1

Tryck på Program .

2

Välj Status > Tillbehör.

3

Välj Attendant Console Unit1 .

4

Tryck på Detaljer.

På skärmen Tillbehörsdetaljer visas följande uppgifter:

 • Namn: Visar namnet som tilldelats en knappexpansionsmodul.

 • Enhet aktiverad: Visar Ja eller Nej om ansluten knappexpansionsmodul är aktiverad eller inaktiverad.

 • Enhet online: Visar Ja eller Nej om ansluten knappexpansionsmodul är online eller offline.

 • Hårdvaruversion: Visar knappexpansionsmodulens maskinvaruversion.

 • Programvaruversion: Visar vilken programvaruversion som är installerad i knappexpansionsmodulen.

 • VID: Anger anknytningen på den uppringande telefonen som det utgående samtalet skickas från.

 • Serienummer: Visar serienumret på knappexpansionsmodulen.

 • Produktnamn: Visar namnet som tilldelats en knappexpansionsmodul.

 • Beskrivning: Visar en beskrivning för knappexpansionsmodulen. Till exempel; Knappexpansionsmodul för Cisco IP-telefon 6800.

Justera kontrasten för knappexpansionsmodulen

Du kan justera kontrasten för expansionsmodulens skärm så att det blir lättare att läsa.

1

Tryck på Program .

2

Välj Användarinställningar > Attendant console-inställningar.

3

Välj Kontrastnivå.

4

Tryck navigeringsklustret uppåt för att minska eller nedåt för att öka kontrasten.

5

Tryck på Spara för att spara kontrastnivån.

Ändra visningsläget för expansionsmodulen från telefonen

1

Tryck på Program .

2

Välj Användarinställningar > Attendant console-inställningar.

3

Välj Visningsläge.

4

Tryck på knappen Välj i navigeringsklustret för att välja visningsläge.

Alternativen är som följer:

 • Båda
 • Namn
 • Lämna
5

Tryck på Spara för att spara visningsläget.